Bioenergisiä tuulahduksia

Rehellisesti biokaasusta

Tag Archives: strategiatyö

Mihin maaseutua tarvitaan?

Provosoiva kysymys kenties….Yhtä lailla kysymyksen asettelun voisi kääntää toisin päin eli mihin kaupunkeja tarvitaan? Kumpaan kysymykseen Sinä osaisit helpommin vastata? Mitkä asiat lopulta ovat välttämättömiä ja mitkä taas eivät…? Niinpä.

Erityisesti Sitra on erilaisissa julkaisuissaan tuonut esille maaseudun asiakasnäkökulmaa, ts. pohtinut sitä, millaista kysyntää maaseudulla on, ketkä maaseutua tarvitsevat, ketkä sen tuottamia palveluita kysyvät ja kaipaavat. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa myös maaseudun kehittämiselle, jossa perinteisesti on korostettu lähinnä maaseudun omia tarpeita. Nekin ovat toki tärkeitä, mutta entäpä jos uhraamme hiukan perusteellisemmin ajatuksia sille, että tosissamme mietimme vaikkapa, mitä Keski-Suomen upea maaseutu voi tarjota ja kenelle?

Vastaus kuuluu: meillä on tarjota vaikka mitä ja vaikka kenelle, puhtaasta laadukkaasta ruoasta ja uusiutuvasta energiasta mieleenpainuviin elämyksiin ja virkistäviin luontolähtöisiin hyvinvointipalveluihin!

Ilokseni olen viime viikkoina saanut olla tiiviisti mukana Keski-Suomen maaseudun kehittämisstrategiatyössä, jossa linjasimme maaseutualueidemme tulevaisuuden suuntaviivoja uudelle ohjelmakaudelle 2014-2020. Mm. seuraavat strategiset periaatteet nostettiin vahvasti esille: 1) Keski-Suomi on kokeilukulttuurin maakunta, 2) Keski-Suomi on biotalouden maakunta, 3) Keski-Suomi on lähitalouden maakunta, 4) Keski-Suomi on asiakaslähtöisesti toimiva maakunta ja 5) Keski-Suomi on yritteliäs, kannustava ja välittävä maakunta.

Uudella(kin) ohjelmakaudella Keski-Suomen maaseutualueiden kehittäminen kiteytyy seuraavaan kolmeen osa-alueeseen: 1) kestävä yrittäminen, työ & toimeentulo, 2) viihtyisä ja monimuotoinen maaseutuasuminen ja 3) vahva ja kokoava sosiaalinen pääoma. Positiivinen tahtotila, tulevaisuususko sekä kannustamisen, yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiri pitävät ”eväspakettimme” kasassa. Maaseudusta ei todellakaan ole vaikea ”keksiä” positiivisia adjektiiveja! Annetaan niiden kantaa eteenpäin.

Kehittämistyömme taustalla ovat luonnollisesti omat vahvuutemme ja toisaalta maailman muuttumisesta johtuvat tarpeet. Esimerkiksi ”Lähitalouden Keski-Suomi” ei todellakaan tarkoita sisäänpäin sulkeutumista, vaan laajaa verkostoitumista ja yhteistyön tekemistä sekä asiakkaiden hakemista myös alueemme ulkopuolelta. Läheltä voi ponnistaa myös kauemmas ja isommille markkinoille!

Kun itse uskomme omaan tekemiseemme, osaamiseemme ja tuotteisiimme, arvostamme niitä ja näytämme uskomme ja arvostuksemme myös käytännön teoin, avaamme samalla mahdollisuuksia uudelle, alueen ulkopuolelta nousevalle kysynnälle ja uusien asiakkaiden löytämiselle.

Ei niitä uusia maaseudun asiakkaita lopulta tarvitse aluksi edes kovin kaukaa hakea. Työsarkaa ja mahdollisuuksia riittää ensi alkuun oman maakunnan sisällä ja myös lähinaapurissa olevilla kaupunkialueilla. Kaikenlainen maaseutualueiden ja kaupunkiseutujen vuoropuhelu ja yhteistyö on erittäin tervetullutta, tuoreina esimerkkeinä vaikkapa Maaseutu kaupungissa – ja Ween Maan Wiljaa – tapahtumat Jyväskylässä.

Maaseudun merkityksiä muuten udeltiin Maaseutu kaupunki –tapahtumassa syyskuun puolivälissä. Eräs vastaaja oli mm. todennut JyväsRiihi ry:n toteuttamassa katugallupissa seuraavasti:  ”Jos on hätä elämässä, menen maalle.”

Voiko sen kauniimmin ja napakammin asiaa enää ilmaista?

Historiallisia hetkiä

Bioenergiakeskuksen strategiaa on nyt viime päivinä käsitelty paitsi yhteistyökumppaneidemme kanssa, niin myös JAMK Oy:n hallituksessa. Kiitos kaikille strategiamme kommentaattoreille ja sparraajille! On hienoa huomata, että maakunnassa on selvästi yhteistä tahtotilaa tukea toimintaamme. Bioenergiakeskuksen halutaan kehittyvän kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittäväksi bioenergia-alan osaamis- ja teknologiakeskittymäksi. Haasteita riittää, mutta samalla myös upeita mahdollisuuksia!

KATTI valmistuu pian!

Kattilatestauslabran rakentamistyöt ovat kovassa vauhdissa, ja työt saadaan valmiiksi lähiviikkoina. Vuoden vaihteen ympärillä tehdään vielä kokeilu- ja testausajoja, ja täyteen vauhtiin ja palvelutoimintaan päästään tammikuun lopussa 2011.

Rakennusprojekti on kaikessa monimutkaisuudessaan ja ainutlaatuisuudessaan ollut haastava. Erityisen iso kiitos kuuluu projektipäällikkönä toimineelle Nalkin Jannelle, joka on hienosti pitänyt langat käsissään. Loppu hyvin, kaikki hyvin!

Yksistään erilaisia venttiiilejä on labrassa noin 250, lisäksi iso määrä monenlaista muuta teknistä vimpainta lämmönsiirtimistä erilaisiin pumppuihin ja mittareihin. Katkeamaton sähkönsyöttö on turvattu varavoiman avulla. Testaustoimintoja ohjataan ja säädetään valvomosta käsin – pitkälti prosessiteollisuuden tapaan. Kaikki prosessiputkitukset ja komponentit on räätälöity meitä varten, ja kaikkiin piippuihin on asennettu savukaasuimurit. Satunnaiselle ohikulkijalle näkyvin ”ilmestys” on Bioenergiakeskuksen ulkopuolelle noussut 70000 litran vesisäiliö, jonka avulla esimerkiksi meno- ja paluuveden lämpötilaa voidaan testaustilanteissa tarkasti kontrolloida.

Uutta ja ainutlaatuista

Mittavan suunnittelun ja rakentamistyön tuloksena syntyvä kattilantestauslaboratorio on Euroopan tasolla ainutlaatuinen. Kolme testipaikkaa mahdollistaa teholtaan erikokoisten kattiloiden samanaikaisen testauksen (päästöt, energiakulutus ja käytettävyys). Liikumme haarukassa 3 kW- 1 MW. Meillä on valmius tehdä myös pienen kokoluokan CHP-tutkimusta (yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto). Toivotaan, että testaustoiminta saadaan mutkattomasti liikkeelle ja että asiakkaat meidät löytävät!

Välillä vanhoja(kin) muistellen…

Historiallisia hetkiä on eletty myös toisenlaisella rintamalla. Olemme kirjaimellisesti muistelleet menneitä. Laadimme nimittäin tässä porukalla varsin perusteellisen yhteenvedon Bioenergiakeskuksessa vuosien varrella toteutetuista kehittämishankkeista, koulutus- ja muista palvelutoiminnoista. Oli suorastaan mukavaa palata menneisiin askareisiin ja tuotoksiin Saurasen Tapanin ja Ylimartimon Annelin kanssa – molemmat kun ovat jo pitkään olleet mukana Keski-Suomen kehittämistyössä.

Ihan reilusti pää pystyssä voi sanoa, että Keski-Suomessa on tehty mittavaa bioenergiatyötä jo 1990-luvulta lähtien – Bioenergiakeskus yhtenä aktiivisena tekijänä yhdessä Benetin, VTT:n, Metsäkeskus Keski-Suomen, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylä Innovationin ja monien muiden toimijoiden kanssa. Jossain määrin täällä on ehkä oltu jopa aikaa edellä, sillä moni vuosituhannen vaihteen kehittämisidea on edelleen ajankohtainen ja toteuttamiskelpoinen. Joitakin toimintoja voidaan kaivaa esille naftaliinista ja herättää henkiin – aika kun kenties on kypsä.

Muistetaan viestiä!

Itse jäin miettimään asioiden, hankkeiden toimenpiteiden ja tulosten dokumentoinnin merkitystä. Tiedot toteutuneista hankkeista kyllä jostain löytyvät, mutta helpommaksikin sen voisi jälkipolville tehdä. Julkaisutoiminnassa meillä kaikilla bioenergia-alan toimijoilla onkin todella paljon petraamisen varaa. Jos ja kun täällä tehdään hyviä, tärkeitä asioita ja saadaan aikaan tuloksia, mennään ja kerrotaan siitä muille. Muistetaan viestiä, kirjoittaa ja puhua, näkyä ja kuulua – ja myös kuunnella ja katsella!

PS. BEV-klusterin tulosseminaari 8.12. Saarijärvellä on mainio tilaisuus päästä kartalle siitä, missä mennään tällä hetkellä.Vielä ehtii ilmoittautua.

Strategista vääntöä

JAMK haluaa olla Suomen paras ammattikorkeakoulu. ”Parhautta” on omalta osaltaan rakentamassa ja tekemässä jok’ikinen jamkilainen. Mitä se parhaana oleminen voisi minun kohdallani tarkoittaa, entä tiimin ja muun lähimmän työyhteisön kohdalla? Riittääkö, että teen aina parhaani?

Työstämme parhaillaan Bioenergiakeskuksen uutta strategiaa. Työ on vielä vaiheessa, pureskelemme ja maistelemme maailman mahdollisuuksia, pohdimme omaa ekologista lokeroamme. Kuitenkin vielä tämän kevään aikana tehdään linjaukset lähivuosien painotuksista. Kaikessa ei voi olla paras, eikä edes hyvä, vaan valintoja täytyy tehdä!

Strategiavaikuttaminen –sivustolle on koottu mielenkiintoista pohdittavaa strategian tekemisestä, sen toteuttamisesta ja jalkauttamisesta. Sivustolla sijaitsevassa menetelmäpankissa etsitään outoja asioita ja käydään organisaation rajapinnoilla, tutkaillaan toimintaympäristöä ja sidosryhmiä, pohditaan menestystekijöitä ja murskataan mahdollisia menestysharhoja.

Me bioenergiatiimissä olemme soveltaneet Me ja maailma –menetelmää, ja olemme käyneet useaan otteeseen keskusteluja toimintaympäristömme – sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden – kanssa. Takana on yhteisiä työpajoja, ryhmätöitä, haasteiden ja ongelmien tunnistamista, ideointia ja ratkaisujen hakemista. Olemme ottaneet maailmalta ”goppeja” (Goal Oriented Project Planning-menetelmää soveltaen)…:)

Kevään aikana siis putkahtaa uunista ulos Bioenergiakeskuksen uusi strategia, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan on joukko toimenpiteitä, joita lähdemme yhdessä toteuttamaan. Jok’ikisen jaanan ja jampan – oli sitten organisaatio mitä tahansa – pitää strategia myös sisäistää. Muuten työ on hukkaan heitettyä. Kauppalehti kirjoittaa varoittavasta esimerkistä verkkolehdessään.

Maailma vilisee strategioita. Otetaan omamme haltuun, sitoudutaan siihen ja – niin kuin tutkimukset osoittavat – viihdytään töissämme ja työpaikoillamme!