JAMK lanseeraa Suomeen kansainvälisen Centre for Competitiveness –verkoston

Harvard Business Schoolista lähtöisin olevan verkoston avulla kehitetään kilpailukykyä kansainvälisessä markkinataloudessa

Avausseminaarin 11.4.2012 klo 13.00 – 17.30 pääpuhujana Suomen yhdysvaltain suurlähettiläs Bruce Oreck. Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Dynamo, Piippukatu 2

“Kansainvälinen verkosto, jossa toimimme, tuottaa merkittävän osaamisen koko Suomeen, ja JAMKin sitä koordinoidessa myös Keski-Suomen yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden käyttöön. Verkoston puitteissa on mahdollista kehittää monitasoista kilpailukykyyn liittyvää osaamista kansainvälisen osaamisverkoston tuella. Merkittävä etu on kokemusten jakaminen, osaamisen näkyväksi tuominen ja kansainvälisesti parhaiden käytänteiden soveltaminen omaan toimintaan”, koulutuspäällikkö Matti Hirsilä kertoo.

JAMK valittiin joulukuussa 2011 jäseneksi kansainväliseen Microeconomics of Competitiveness (MOC) -verkostoon. Harvard Business Schoolista tunnetun strategistin ja professorin Michael Porterin luomaan verkostoon kuuluu 98 yliopistoa ja 32 kilpailukykyä edistävää korkeakoulujen ylläpitämää keskusta (centre for competitiveness) ympäri maailman. Suomesta MOC-verkostoon kuuluu JAMKin lisäksi Aalto-yliopisto.

Michael Porterin mukaan kilpailukyvyn avulla voidaan kehittää alueella toimivien yritysten menestymistä kansainvälisillä markkinoilla siten, että se kehittää samalla sekä yrityksiä että klustereita ja alueella elävien asukkaiden elintasoa. Tähän haasteeseen vastatakseen JAMK lanseeraa Centre for Competitiveness -verkoston Suomeen.

“Syksyllä 2012 verkosto tarjoaa koulutusta kilpailukykyyn, kasvustrategioihin ja kansainvälistymiseen liittyen Harvardin case-study menetelmillä, kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita round-table työskentelyyn, tuottaa toimialakohtaista tutkimusta ja markkinatietoutta ja etsii kansainvälisiä rahoituskanavia kilpailukykyyn liittyviin haasteisiin. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kasvuyritys, klusterit ja julkisen sektorin organisaatiot voisivat jatkossa kohdata tämän verkoston puitteissa”, yliopettaja Murat Akpinar kertoo.

Verkosto tuottaa alueen kehitystä edistävien organisaatioiden yhteistä vuoropuhelua, toimialakohtaista globaalia ennakointi- ja tutkimustietoa sekä korkeatasoisia koulutuspalveluita kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Verkoston avulla tavoitellaan yhteisen osaamisen kehittämistä niin yksityisen kuin myös julkisen sektorin organisaatioissa koko Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella seminaarin puhujia klo 12.30 – 13.00 Dynamon Waneri-kabinetissa.

Lisätietoja: Matti Hirsilä, koulutuspäällikkö, 040 521 5637, matti.hirsila@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu