Taustaa

Hankkeessa JAMK, Savonia ja  Tampereen ammattikorkeakoulu kehittävät opetuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) työelämäyhteyttä. Hanke toteutuu vuosina 2013-2015.
Hankkeessa ammattikorkeakoulut avaavat osaamisensa ja henkilöresurssinsa aiempaa helpommin ja laajemmin työympäristöjen käyttöön viemällä ne organisaatioiden sisälle ja yhteisiin kehittämisympäristöihin.

Coworking-hankkeen suunnitelma

Yhdessä työskennellen oppiminen (coworking learning, mukailtu Fullan 2001, 4).

Hankkeen tarkoituksena on luoda Coworking learning space -toimintamalli, joka mahdollistaa uudenlaisen tavoitteellisen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen työelämäorganisaatioiden sekä ammattikorkeakoulujen ja niiden tutkimusverkostojen välillä. Syntyvä TKI-yhteisö (Coworking learning community) toteuttaa ammattikorkeakoulujen uuden ajan tutkimuskäytännön, jossa yhdistyvät soveltavan tutkimuksen vahvuudet ammattikorkeakouluissa, niiden verkostot perustutkimuksen puolella, työelämäläheinen kehittämistarpeiden valinta, ja yamk-koulutuksen osallistuminen yhteisöön. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yrityksille ja palveluntuottajille uudella tavalla toimivan tutkimusyhteisön ja tutkimusohjelman, mikä tukee elinkeinojen ja palvelujen kehittämistarpeita. Valittuihin teemoihin rakennettavat tutkimusohjelmat ja asiantuntijatiimit toimivat Coworking learning spacen fyysisenä ja virtuaalisena ympäristönä ja sosiaalisena Coworking learning community -yhteisönä työelämän edustajille ja asiantuntijoille, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille, ammattikorkeakoulujen asiantuntijoille ja kumppaniyliopistojen ja -tutkimuslaitosten asiantuntijoille.

Tässä hankkeessa testattu Coworking learning space (TKI 2.0) – toimintamalli kuvataan kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi.

 

jamkSavonia

tamk