Innovointia ja elämyksiä Jyväskylän kotitalousoppilaitoksella

kotitalousoppilaitos_innovointipäivä_1Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen innovointipäivä järjestettiin 16.5.2016. Päivän suunnitteluun otettiin ideoita vastaan oppilaskunnalta ja oppilaitoksen hyvinvointiryhmältä. Näiden pohjalta saatiin aikaan monipuolinen ja hyvin toiminnallinen hyvinvointipäivä. Suunnittelussa huomioitiin erilaiset osallistujat ja heidän osaamistaan hyödynnettiin päivän toteuttamisessa.

Kaikki opiskelijat kokoontuivat aamupuurolle ruokala Lipstikkaan, jossa ensin esiteltiin hanke ja siinä toimijat. Aamupuuron jälkeen jakaannuttiin pieniin ryhmiin, jotka kiersivät eri aiheisissa toimintapisteissä opettajien ja ohjaajien johdolla. Toimintapisteet oli suunniteltu niiden teemojen mukaisesti, joista jokaisen hyvinvointi koostuu. Teemat olivat terveellinen ravitsemus, liikunta, mielen hyvinvointi, terveys, päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen, rentoutuminen, harrastukset ja asioihin vaikuttaminen. Sen lisäksi päivän tarkoituksena oli kartoittaa kyselyn avulla opiskelijoiden omia hyvinvoinnin tarpeita ja kehittämiskohteita sekä mahdollista kiinnostusta valmennukseen osallistumisen suhteen. Kaikissa toimintapisteissä käytiin keskusteluja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja kartoitettiin nuorten tarpeita ja toiveita teemojen mukaisesti. Opiskelijoille jaettuihin passeihin kerättiin leimoja eri toimintapisteissä ja kotitalousoppilaitos_innovointipäivä_2kaikki leimat saaneet pääsivät osallistumaan hyvinvointikassin arvontaan.

Päivä oli innostava ja erilaisena opiskelupäivänä virkistävä opiskelijoiden mielestä. Saimme palautetta hyvästä ilmapiiristä ja hyvän suunnittelutyön merkityksestä päivän onnistumiselle. Nyt jäämme innolla odottamaan syksyn liikkumaan innostamispäivää.

terveisin Riitta, Terttu ja Mari Jyväskylän kotitalousoppilaitokselta