Hyvinvointivalmennus digivalmennukseksi

Terveisiä digivalmennuksen tuottamistiimistä! Verkkomateriaaliin pohjautuvan digivalmennuksen tuottaminen on ollut aktiivista puuhaa, jossa viisi digivalmentajaa on puhaltanut yhteen hiileen. Verkkopedagogiikan suunnittelijana olen pitänyt huolta että kokonaisuus olisi yhtäläinen, ja että tehtäviä ja sisältöä tuotettaisiin verkkoviestinnällisesti ja pedagogisesti sopivasti ja selkeästi. Vuoden aikana syntynyttä digivalmennusmateriaalia päästiin nyt kevään aikana käyttämään ja kokeilemaan ensimmäistä kertaa ensimmäisten digiryhmien kanssa.

Tässä kuvausta digivalmennuksen tuottamisprosessista verkkopedagogiikan näkökulmasta:

  • PUNAINEN LANKA: Prosessi aloitettiin luomalla yhteinen ymmärrys ja yhteiset periaatteet. Digivalmennuksessa päätettiin tarkastella hyvinvointia monista eri näkökulmista ja osallistuja itse tulisi olemaan tarkastelun keskiössä. Valmennuksen tarkoitukseksi määriteltiin osallistujan hyvinvoinnin edistäminen osallistujan oman pohdinnan ja toiminnan sekä valmentajan tuen avulla. Osallistujat tulisivat määrittelemään itselleen hyvinvointitavoitteen, josta valmentaja antaisi säännöllisesti palautetta. Monipuolisten tehtävien avulla valmennuksesta haluttiin tehdä innostava, kannustava, pohdiskeleva ja motivoiva.
  • HAHMO: Digivalmennukselle luotiin hahmon ennen kuin valmennusta alettiin tuottamaan verkkoon. Tämä oli erityisen tärkeää, koska sisällöntuottajia oli monta. Valmennuksen kokonaisuudeksi päätettiin kahdeksan osallistumiskertaa, jotka nimitettiin treeneiksi. Näistä jokaisen sisällöksi tuli kolme napakkaa sisältökappaletta eri sivuilla tehtävineen. Näihin raameihin kukin valmentaja tuotti ja sovitti omaa sisältöään.
  • VERKKOMATERIAALIT: Digivalmennuksen materiaali koostettiin sinä-muotoon tuotetuista teksteistä, itse tuotetuista videoista, hyvinvointiaiheisesta kirjallisesta/visuaalisesta/videopohjaisesta verkkomateriaalista sekä tehtävistä, joissa olisi tarkoitus tarkastella omaa hyvinvointia eri näkökulmista.
  • TEHTÄVÄTYYPIT: Osallistumista ja tuottamista edellyttäviksi tehtävätyyppeiksi määriteltiin yhteisöllinen osallistuminen anonyymisti (esimerkiksi padlet-seinä), yhteisöllinen osallistuminen keskustelualueella, itsenäinen hyvinvointiharjoittelu esimerkiksi metsäkävelyllä tai hengitysharjoituksia tehden, itsenäiset piirroksia sisältävät vihkotehtävät, ja palautuslaatikkoon valmentajalle palautettavat tehtävät, joihin valmentaja reagoisi. Jokainen treeni sisälsi yhden keskustelualuetehtävän ja yhden palautuslaatikkotehtävän. Muita tehtävätyyppejä valmentaja tuotti ja lisäsi vaihtelevasti sisällön ja aiheen mukaan.
  • KIELI: Kielen kanssa tehtiin yhteistä linjausta ja kielellistä asua tuunattiin aina yhdessä. Nuorelle sopiva kieli määriteltiin sellaiseksi mikä on selkeää, missä ei ole liikaa yritystä muuttaa nuorisomaiseksi, mikä sisältää verkkoviestinnällisesti sopivan lyhyitä tekstejä, ja mitä tukevat tukevat mielekkäät videot ja havainnollistavat kuvat, kuviot ja esimerkit. Oman haasteensa toi selkokielisyyden näkökulma, mikä yritettiin mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Kokonaisuuden luomisen päätteeksi niin kielellisiä kuin muitakin näkökohtia käytiin vielä läpi yhdessä.

Digivalmennusmateriaalit tuotetaan hankkeen kuluessa myös vapaasti hyödynnettäväksi avoimeksi oppimateriaaliksi verkkoon. Ennen materiaalin kehittämistä ja julkaisemista avoimeksi verkkomateriaaliksi kuunnellaan valmennettavien kokemuksia digivalmennuksen toimivuudesta ja motivoivuudesta. Hienoa olla mukana tässä!