Uusia näköaloja elämäntapamuutoksiin hyväksymis- ja omistautumisajattelun avulla?


Tieto terveellisistä elämäntavoista ei johda suoraan terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Tiedon ja toiminnan välissä on ainakin ajattelua, mielikuvia, tunteita, ehkä vielä jotakin muutakin. Juuri tämä tiedon ja toiminnan välimaasto elämäntapamuutoksissa ja terveyskäyttäytymisessä on ollut niin elämäntapamuutosten tekijöiden, ammattilaisten kuin tutkijoidenkin mielenkiinnon kohteena. Yksi tapa pureutua tiedon ja toiminnan välimaastoon on tarkastella muutoksia Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisen (HOT) lähestymistavan avulla. HOT:issa lähdetään liikkeelle arvojen ja elämän tärkeiden asioiden tunnistamisesta sekä harjoitellaan tietoisuustaitoja. Näitä on hyödynnetty onnistuneesti myös elämäntapamuutoksissa (mm. Rogers ym. 2017).

Elämän erilaisiin muutostilanteisiin sopivan HOT:n keskeinen kysymys ”Elätkö arvojesi mukaan?” sopiikin erityisen hyvin myös elämäntapamuutoksiin. Elämänarvot ovat yksilöllisiä, joskin niissä esiintyvät usein mm. terveys, läheiset, riittävä lepo, työn ja vapaa-ajan sopiva suhde. Joskus elämäntapamuutosten tekijä voi havahtua huomaamaan terveyden ja hyvinvoinnin olevan elämän arvojärjestyksen kärkipaikoilla, mutta arjen pyörteissä niiden huomioimiselle ei jää riittävästi aikaa, kiinnostusta tai voimia. Usein omien arvojen pohtiminen ja arvojen mukaisiin tekoihin pyrkiminen tuovat uusia näköaloja elämäntapamuutoksen tekijälle.

HOT -lähestymistapa elämäntapamuutoksissa ohjaa pohtimaan myös ympäristön tarjoamiin houkutuksiin ja ärsykkeisiin suhtautumista. Esimerkiksi voisi olla tarpeen pysähtyä havainnoimaan mitä ajatuksia ja tunteita herää hetkinä, jolloin muutospyrkimyksissä yritetään, onnistutaan, kompuroidaan tai luovutaan. Tietoisuustaidot liittyvätkin elämäntapamuutoksissa juuri mm. edellä mainittujen asioiden äärelle pysähtymistä.

HOT:aan olennaisesti kuuluvaa joustavuutta puolestaan voidaan pitää taitona läsnäoloon nykyhetkessä, sekä tietoisuutena mielen ja kehon tapahtumista ja tuntemuksista. Joustavuus voi olla myös avoimuutta kohdattaville tapahtumille ja tilanteille. Asioita ei pyritä muuttamaan, vaan ne hyväksytään sellaisina kuin ne tulevat ja ovat. Siispä HOT:ssa kysymys kuuluukin: Suhtaudutko muutospyrkimyksissäsi joustavasti uuden opetteluun, onnistumisiin tai ajoittaisiin kompurointeihin? Psykologisen joustavuuden on havaittu johtavan useammin onnistumisiin uusien elämäntapojen opettelussa (mm. Forman & Butryn 2015), joten joustavuuden harjoittelua voikin pitää mielessä myös elämäntapamuutoksissa. Kun pyritään lisäämään ja monipuolistamaan liikunnan harrastamista tai kasvisten ja marjojen käyttöä ruokavaliossa, joustavuus voi näkyä alkuun pieninäkin asioina. Esim. kiireisessä arjessa lyhyidenkin liikuntatuokioiden lisäämisenä niihin hetkiin ja olosuhteisiin, jotka omassa arjessa ja terveydentilassa ovat mahdollisia käytettävissä olevilla liikuntapaikoilla ja harrastusvälineillä. Tai kasvisten ja marjojen ottamista lautaselle ja välipaloiksi aina silloin kuin niihin tulee mahdollisuus.

Yhtä kaikki, elämäntapamuutoksentekijät ovat yksilöitä ja kaikilla on luonnollisesti yksilöllisiä tarpeita. Osa elämäntapamuutoksiin pyrkivistä on löytänyt myös HOT:in avulla avaimia onnistumisiinsa. Mutta mikä sopii yhdelle, voi tuntua vieraalta toiselle. Onnistuneeseen elämäntapamuutokseen tarvitaankin oman toiminnan ja henkilökohtaisten mieltymysten tuntemista, sekä itselle mielekkäiden tapojen löytymistä.

HOT:sta kiinnostuneet voivat hyödyntää verkosta löytyviä harjoituksia, esimerkiksi Oivamieli.fi –sivustolla tai mobiilisovelluksessa: https://oivamieli.fi/dashboard.php
HOT:sta elämäntapamuutoksissa voi lukea lisää esim. kirjasta Lappalainen, Lappalainen & Granlund (2015): Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa, SKT. Lisäksi Youtubesta löytyy Arto Pietikäisen tekemä lyhyt esittelyvideo HOTista: https://www.youtube.com/watch?v=tpL5awLbo6Y

Teksti: Mari Punna Valokuvat: Pixabay.com ja Merja Kurunsaari