Koski se kohisi ja tsempparit kisasi

Sosiaalinen tuki, ryhmään kuuluminen ja tunne osallisuudesta oli myös kantava tausta-ajatus eBoss-valmennuksen tsempparitoiminnassa. Vertaisen kanssa toimiminen tuo mahdollisuuden tunteiden, ajatusten ja kokemusten jakamiseen sellaisten kanssa, joilla on tuo sama kokemus. eBoss-valmennuksissa tsemppareitten kannustuksella pyrittiin auttamaan osallistujia saavuttamaan asettamansa tavoitteet.

Tsempparitoiminta käynnistyi elokuussa 2017 yhteisellä aloituspäivällä Nuorisokeskus Piispalassa. Vuoden aikana eri oppilaitosten valmennusryhmissä toimi 13 tsempparia, joilla oli itsellään kokemus eBoss-valmennuksesta. Tsempparit olivat mahdollisuuksiensa mukaan mukana yhteisissä valmennuksissa ja kannustivat osallistujia myös mobiilipohjaisesti. Kesän alussa 2018 kun kaikki eBoss-valmennusryhmät olivat jo lopettaneet toimintansa, kokoonnuimme yhteiseen tsempparitoiminnan päätöspäivään Varjolan tilalle Laukaaseen.

Päätöspäivään osallistui tsemppareita jokaisesta oppilaitoksesta sekä myös valmennuksessa mukana olleita oppilaitostoimijoita. Lämpöisen kevätpäivän aikana kisattiin maalaisolympialaisissa, joka sisälsi pikkupulmia osallistujille: suopungin heittoa, saappaan heittoa, keinulautalabyrinttia jne. Päivän aikana söimme maukkaan Talonpojan lounaan ja kävimme yhdessä lävitse eBoss-valmennuksista saatuja kokemuksia, poimien erilaisia ideoita ja ajatuksia eBoss-valmennusten juurruttamista varten. Päivän lopuksi jaettiin jokaiselle tsempparille todistus toimintaan osallistumisesta. Lämmin, aurinkoinen päivä, yhteinen leikkimielinen tekeminen, hyvä ruoka ja kohiseva koski tekivät tehtävänsä ja tsempparitoiminta saatettiin onnistuneesti päätökseen.

Tsemppareitten ajatuksia Tsempparitoiminnasta:

Toimintaan lähtemisen taustalla oli oma halu kehittyä ja halu tutustua uusiin ihmisiin. Myös oman tavoitteen saavuttaminen oli motivoinut toimintaan mukaan.Toiminta koettiin onnistuneen pääsääntöisesti suhteellisen hyvin ja toiminnot, joihin oli osallistuttu, oli koettu varsin mukaviksi. Aktiivisuus toimintaan oli vaihdellut, osa koki olleensa varsin aktiivisia ja osa kertoi, että oma toiminta olisi voinut olla aktiivisempaa. Tsempparien keskinäinen aktiivisuus ja yhteistyö vaihteli oppilaitoksittain.Pieniä ongelmia oli tsemppaamisessa ollut, kuten se, että kaikki tsempattavat eivät olleet halukkaita yhteistyöhön, omien opintojen tilanne oli vaikuttanut omaan aktiivisuuteen sekä se, että osa valmennettavista olivat olleet varsin passiivisia.

Toiminnot olivat olleet kivoja ja uudet ryhmät huomioivat tsempparitoiminnan ja ottivat tsempparit hyvin vastaan. Toiminnassa tutustuttiin uusiin ihmisiin. Mukana toiminnassa oleminen muistutti myös oman tavoitteen ylläpitämisessä ja iloa oli tuottanut se, että valmennettava oli päässyt tavoitteeseensa.

Toiminnan kehittämiseksi me toimijat saimme seuraavia ideoita: nettitehtävät voisivat olla käytännöllisempiä ja yhteisiä tapaamisia voisi olla enemmän. Toiminnallisuutta arvostettiin ja se korostui erityisesti tsemppareitten kehittämisajatuksissa.

 

teksti: Tarja Jukkala, kuvat: Tarja Jukkala ja Maaret Rutanen