Tulosten esittelyä eurooppalaisille ja suomalaisille koulutuksen asiantuntijoille

Hanke on kääntynyt loppuvaiheeseen. Tuloksia on analysoitu ja päästy esittelemään sekä kansainvälisesti että kansallisesti hyvinvoinnin tukemisesta kiinnostuneille opetusalan ammattilaisille. Tulokset näyttävät kokonaisuudessaan erittäin hyviltä ja niitä on ollut ilo esitellä aiheesta kiinnostuneille! Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että eBossin hyvinvointivalmennuksien osallistujat ovat päässeet hyvin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa, olleet tyytyväisiä valmennukseen ja heidän psykologinen joustavuutensa ja toiminnallinen pätevyytensä sekä toimintojen tärkeys ovat parantuneet tilastollisesti merkittävästi valmennuksen aikana.

Kesäkuussa eBossin hyvinvointivalmennuksen mallia ja tuloksia esiteltiin kansainvälisessä Maltan yliopiston järjestämässä Opettajan koulutuksen ja koulutuksen tutkimuksen konferenssissa (2018 International Conference ´Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean” sekä suullisella että posteriesityksellä. Osallistujia konferenssissa ympäri Eurooppaa. Myös pohjoismaisia esityksiä oli muutamia eBossin esitysten ollessa ainoita Suomesta. Esityksiä oli yhteensä reilut 150. Ylipäätään suomalainen koulutus ja pedagogiikka herättivät paljon mielenkiintoa.

Konferenssissa saatiin monipuolisesti viestittyä onnistuneista digitaalisista ratkaisuista osana opetuksen kehittämistä ja opiskelijahyvinvoinnin edistämistä. Hankkeessa on tehty paikallista yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä (toisen asteen ammatillinen koulutus ja paikalliset korkeakoulutoimijat) ja konferenssissa saimme esitellä onnistunutta yhteistyötä tästä näkökulmasta. Hanke on myös hyvä esimerkki monialaisen kuntoutuksen toimintakäytäntöjen yhdistämisestä pedagogiseen kehittämiseen ja tätäkin näkökulmaa tuotiin esityksissä esille. Konferenssin aihealueiden tarkastelussa huomasi, että opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen on myös kansainvälisesti vähemmän tarkastelu asia. Suomessa mielenkiinto aiheeseen on herännyt voimakkaammin viime vuosina, kun nähdään, että opiskelijahyvinvoinnilla on suurta merkitystä opinnoissa selviytymiseen ja näin opiskelijahyvinvointia, opiskelijoiden terveitä elämäntapoja sekä sosiaalista osallistumista tukevat ratkaisut ovat tarpeellisia, kun halutaan tukea opiskelijoiden sujuvaa opinnoissa etenemistä ja työelämään siirtymistä.

Elokuussa eBoss oli mukana kolmella esityksellä Turun yliopistolla PedaForumissa, jossa teemana oli tulevaisuuden opettajuuden visiointi. eBossin teemat kävivät hyvin yksiin päivien teeman kanssa ja esityksiin osallistui noin kolmannes vajaasta 600 osallistujasta. Esityksissä keskityttiin osallistujien saavuttamisiin tuloksiin, digitaalisen valmennuksen toimintatapoihin sekä ohjausprosessin rakentumiseen. Aiheet herättivät paljon keskustelua ja kysymyksiä ja moni kuulija koki saaneensa vinkkejä omaan oppilaitokseensa opiskelijahyvinvoinnin tueksi. Keskustelua herätti myös valmennusmallin soveltamisen mahdollisuudet muihin toimintaympäristöihin.

 

Teksti Maaret Rutanen, kuvat: Merja Kurunsaari, Maaret Rutanen