Osaavaksi ohjaajaksi

Elinikäistä oppimista tukevan hankkeen päätavoitteena oli luoda uudentyyppinen koulutustuote uusille asiakasryhmille JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Työskentelyä fokusointiin maksulliseen palvelutoimintaan ja tuotteistamiseen.

AOKK:n koulutustuotteen luomiseksi luotiin alustava markkinointiesite ja verkkosivu koulutustuotteelle/-tuotteille, ja markkinointiin tuotteita uusille asiakasryhmille. Lisäksi haastateltiin asiakkaita ja kouluttajaa. Asiakashaastattelujen videot viimeisteltiin ja tuotiin verkkosivulle.

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Ohjausosaaminen/osaavaksi-ohjaajaksi/

Hankkeen aikana havaittiin, että paljon on jo tehty ja kehitetty ja että käsissä on hyvä, monipuolinen koulutustuote usealle erilaiselle asiakasryhmille. Kouluttajat toteuttavat pilottikoulutuksen keväällä 2018 Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja koulutuksesta saadun palautteen pohjalta kootaan pilottiryhmä syksyllä 2018 uudenlaiseen koulutustoteutukseen.

Suunnittelutiimi: Kirsti Vänskä, Päivi Kauppila, Milla-Maarit Salo, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu uudistaa elinikäistä oppimista tukevat koulutusrakenteensa koulutuslupauksensa mukaisesti vv. 2017-2020. Tässä julkaisussa kuvataan elinikäisen opiskelun uusiin avauksiin liittyvää kehitystyötä JAMKissa vuonna 2017.