Talousjohtaminen ja toiminnanohjaus sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Sote-uudistus tuo sosiaali- ja terveysalan toimijoille uusia haasteita ja kilpailu lisääntyy. Taustalla on myös kokemusta kentältä, että tarve osaamisen lisäämiseen talousjohtamisen saralla tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tässä lyhyt taustoitus, miksi päädyimme elinikäistä oppimista edistävänä hankkeena tekemään täydennyskoulutuspaketin juuri sote-alan toimijoille talousjohtamisesta.

Talousjohtamisen koulutus suunniteltiin täydennyskoulutuksena. Koulutus on rakennettu puhtaasti verkkoympäristöön. Alustana täydennyskoulutuksessa käytetään Optima Pro:ta. Tutkimme erilaisia oppimisalustoja, mutta lopputuloksena päädyimme Optima Pro alustaan. Tämä tarjoaa parhaat toiminnallisuudet tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden.

Täydennyskoulutuksen sisältö on jaettu kolmeen pääteemaan:

  • toiminnanohjaus
  • taloustiedon tuottaminen
  • talousjohtaminen

Tavoitteena tässä täydennyskoulutuksessa on, että opiskelija hahmottaa ja oppii, mitä toiminnanohjaus tarkoittaa, taloustiedon tuottamisen periaatteet ja mitä talousjohtaminen tarkoittaa. Tässä koulutuksessa tuodaan myös esille, miten tärkeää talousjohtaminen on Sote toimialalla.

Tarjoamme tätä täydennyskoulutuspakettia verkkoympäristössä, koska haluamme saavuttaa suuremman potentiaalisen asiakaskunnan. Verkkoratkaisulla mahdollistetaan opiskelu mistä päin Suomea tai maailmaa vaan. Olemme myös tehneet materiaalin itsenäistä opiskelua ajatellen. Tämän projektin aikana on saatu rakennettua sisällöt ja projekti jatkuu täydennyskoulutuksen alla vielä viimeistelyyn ja tuotteen markkinointiin.

Seuraavassa vaiheessa lähdemme hinnoittelemaan ja markkinoimaan tuotetta. Kohderyhmänä on laajasti sote-alan toimijat, kenellä on tarvetta perehtyä talousjohtamiseen. Uskomme, että tämä on hieno oppimismatka, vaikka kohderyhmän henkilöt tulevatkin lähtökohtaisesti taustoilla, missä talousjohtaminen ei ole ollut osaamisen keskiössä.

Kirjoittaja: Erica Svärd, Liiketoimintayksikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu