Julkaisuohjeet kirjoittajalle

Blogin lähettäminen ja arvioinnin kriteerit

Blogin kirjoittajaksi on kelpoinen JAMKin henkilökunnan asiantuntija. Julkaisu tulee sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä. Blogin tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä sitä saa lähettää samanaikaisesti muualle julkaistavaksi. FBB ei ole oikeudellisesti vastuussa, jos edellä mainituista mahdollisista ei-toivotuista tekijänoikeuskysymyksistä on epäselvyyksiä. Kaikki blogit tarkistetaan plagioinninestojärjestelmällä.

Blogi tulee lähettää sähköpostitse vähintään yhdelle toimituskunnan jäsenelle. Vähintään kaksi jäsentä arvioi blogisi ja lähettää sen takaisin mahdollisin korjausehdotuksin(vaatein). Yleensä palaute annetaan 2-3 viikon kuluessa.

Blogi voidaan kirjoittaa englannin tai suomen kielellä. Blogin maksimipituus on 1 800 sanaa. Suosituspituus on 400 – 900. Luetuimpia ovat n. 700-800 sanan blogit.

 • Kirjasintyyppi- ja koko Times Roman 10
 • Lähdeviitteissä käytetään APA:n ohjeita (löytyy tältä sivulta)
 • Käytä riviväliä yksi
 • Tallenna tiedosto docx-muodossa (Word 2007 tai uudempi)
 • Julkaistavaksi hyväksyttyjen blogien oikeinkirjoitus ja muotoilu tarkistetaan

Blogi (tiedosto nimetään blogin otsikko.docx)

 • Lyhyt informatiivinen ja houkutteleva otsikko (max 65 merkkiä, 5-10 sanaa).
 • Kirjoita kiinnostava johdanto.
 • Tee blogistasi helposti silmäiltävä – kappaleet voivat olla lyhyitä – luettelointi/numerointi.
 • Ryhmittele tekstisi väliotsikoin.
 • Valitse sopiva kuva ja lähetä se erillisenä tiedostona. Nimeä tiedosto blogisi avainsanalla.
 • Esittele blogin lopussa itsesi, mainitse titteli ja roolisi JAMKissa. Kirjoita aina loppuun Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lisää sähköpostiosoitteesi.

APA-viitausohjeiden mukaisia esimerkkejä

Kirjat, kirjalliset teokset ja artikkelit

Vastoin APAn englanninkielistä ohjetta, jossa sisäisissä viitteissä merkittäisiin sivut (s.), käytetään suomenkielen mukaista tapaa ilman sivumerkintöjä.

Yhden lauseen lainauksissa piste on sisäisen viitteen ulkopuolella. Kun kirjoitetaan useampi lause  päätetään ne pisteellä ennen viitettä ja toinen piste laitetaan viitteen sisään ennen sulkeiden päättämistä.

Kirja, jolla yhdestä kahteen tekijää

Lähdeluettelo:

Kauhanen, J. (2010). Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: WSOYpro.

Fill, C. & Turnbull, S. (2019). Marketing Communications: Touchpoints, sharing and disruption. Chicago: Pearson.

Blogin sisäinen viite:
 • (Kauhanen, 2010, 22).   yksi lause   tai
 • Kauhanen (2010, 22) mukaan jne.   Kappaleen alussa
 • .(Fill & Turnbull, 2019, 419–421.)  useampi lause

Kirja, joilla useita tekijöitä

– kolmesta viiteen tekijää

Lähdeluettelo:

Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing.  Sebastopol. CA: O’Reilly Media, Inc.

Blogin sisäinen viite:
 • Ensimmäinen viite: (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider, 2018, 56–58)
 • Seuraavat viitteet: (Stickdorn ym., 2018, 67)

– kuusi-seitsemän tekijää

Lähdeluettelo:

Luetellaan kaikki tekijät, teoksen nimi kursiivilla yms. kuten edellä

Blogin sisäinen viite:
 • (X ym., 2015, 71)
 • X:n paikalle vain ensimmäinen nimi
 • Jos ensimmäinen viite on lauseessa, niin käytetään muotoa: Ahlgren ja kollegat (2015)

– enemmän kuin kahdeksan tekijää

Lähdeluettelo:

Luetellaan esim. viisi ensimmäistä tekijää ja viimeinen, mutta ei kaikkia. Väliin kolme pistettä ja tyhjät lyönnit molemmin puolin (Alatalo, P., Laaksonen, A., Perttula, K., Kalliomaa, S., Värre, T., …  Eskola, A. (2018). Teoksen nimi kursiivilla yms. kuten edellä

Blogin sisäinen viite:
 • (Alatalo ym., 2018, 88–90)
 • Jos ensimmäinen viite on lauseessa, niin käytetään muotoa: Alatalo ja kollegat (2018)

Uudistetut painokset tai suomennetut teokset

Lähdeluettelo:

Murphy, P. & Rockland, J. (2016). Mental chemistry (8. painos). Oxford: Oxford University Press.

Bourdieu, P. (1985). Sosiologian kysymyksiä (suom. J. P. Roos). Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

Blogin sisäinen viite:
 • (Murphy & Rockland, 2016, 345)
 • (Bourdieu, 1985, 11–12)

Toimitettu teos

Lähdeluettelo:

Jyrämä, A. & Mattelmäki, T. (2015). (toim.). Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin. Helsinki: Unigrafia.

Blogin sisäinen viite:
 • (Jyrämä & Mattelmäki,  2015)

Luku toimitetussa teoksessa

Lähdeluettelo:

Hakio, K., Mattelmäki, T. & Jyrämä, A. (2015). Muotoiluharjoituksia: palveluiden yhteissuunnittelu verkostossa. Teoksessa Jyrämä, A. & Mattelmäki, T. (toim.), Palvelumuotoilu saapuu verkostojen kaupunkiin (s. 53–74). Helsinki: Unigrafia.

Blogin sisäinen viite:
 • (Hakio, Mattelmäki & Jyrämä, 2015)

Tieteellinen lehtiartikkeli

Lähdeluettelo:

Abernethy, M. A., Kuang, Y. F. & Qin, B. (2015). The Influence of CEO Power on Compensation Contract Design. The Accounting Review, 90(4), 1265-306.

Lee, J. (2019). The limits of consequential reasoning in shared value creation. Competitiveness Review: An International Business Journal, 29(1), 26-38.

Blogin sisäinen viite:
 • (Abernethy, Kuang & Qin, 2015)
 • (Lee, 2019)

Aikakaus- tai sanomalehtiartikkeli

Lähdeluettelo:

Raeste, J-P. (11.9.2019). Postissa vireillä jopa 8000 työntekijän palkka-ale. Helsingin Sanomat, A6-A7.

Blogin sisäinen viite:
 • (Raeste, 2019)

Opinnäyte tai väitöskirja

Lähdeluettelo:

Eskola, A. (2011). Good learning in accounting: phenomenographic study on experiencies of Finnish higher education students (väitöskirja -tutkielma, Jyväskylän yliopisto). Haettu osoitteesta https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27128

Voi olla myös tieto milloin haettu: Haettu 28.1.2020 osoitteesta https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27128

Blogin sisäinen viite:
 • (Eskola, 2011, 99)

Digitaalinen aineisto ja sosiaalinen media

Sähköinen tietoaineisto

Lähdeluettelo:

Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Haettu osoitteesta http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

European Commission (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: A renewed EU strategy 2011-2014 for corporate social responsibility. Haettu osoitteesta https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF.

Voi olla myös tieto milloin haettu: Haettu 2.2.2020 osoitteesta https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF.

Blogin sisäinen viite:
 • (Fitzgerald, ESS Core Scientific Team & Ervasti, 2018)
 • (European Commission, 2011)

Televisio-ohjelma

Lähdeluettelo:

Kontula, A. (5.9.2019). Postin pomon posketon palkka. Niva, J. Yle A-Talk.

(Niva ohjelman päätoimittaja)

Blogin sisäinen viite:
 • (Kontula, 2019)

Verkkosivu, jossa tekijä mainittu

Lähdeluettelo:

Contribyte. (6.1.2020) Mihin palvelumuotoilua tarvitaan? – Palvelumuotoilun 5 hyötyä. Haettu osoitteesta https://contribyte.fi/2018/02/26/mihin-palvelumuotoilua-tarvitaan-palvelumuotoilun-5-hyotya/

Blogin sisäinen viite:
 • (Contribyte, 2020)

Verkkosivu, jossa tekijää ei mainittu

Lähdeluettelo:

Travelex: Bank currency services still offline after hack. (3.2.2020). Haettu osoitteesta: https://www.bbc.com/news/business-51364102

Blogin sisäinen viite:
 • (“Travelex”, 2020)

Blogi

Lähdeluettelo:

Kettunen, S. (3.2.2020). Aiotko palkata ystävän tai sukulaisen yritykseesi – mieti kahdesti. [blogikirjoitus]. Haettu osoitteesta https://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/aiotko-palkata-ystavan-tai-sukulaisen-yritykseesi-mieti-kahdesti

Blogin sisäinen viite:
 • (Kettunen, 2018)

Youtube-video

Lähdeluettelo:

Wedmore, J. (15.7.2015). How to Make Better Marketing Videos on YouTube. Haettu osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=i16Qjm8FuT4

Blogin sisäinen viite:
 • (Wedmore, 2015)

Twiitti

Lähdeluettelo:

Trump, D. J. [realDonaldTrump]. (4.2.2020). When will the Democrats start blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA, instead of their own incompetence for the voting disaster that just happened in the Great State of Iowa? [twiitti]. Haettu osoitteesta https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1224699832901799939

Blogin sisäinen viite:
 • (Trump, 2020)

Podcast

Lähdeluettelo:

Sukunimi, K. M. (Tuottaja). (20.1.2020). Podcastin nimi [Podcast]. Haettu osoitteesta URL

Blogin sisäinen viite:
 • (Sukunimi, 2020)