Jamk Generatorin kolme päätehtävää ovat:

1) lisätä yrittäjyyttä tukevaa TKI-projektitoimintaa sekä vahvistaa sitä mahdollistavia ympäristöjä yhteistyössä eri toimijoiden. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat mm. TULI- ja Tuoteväylä -rahoitus tuote- ja palveluideoiden kehittämiseksi sekä keksintöilmoitusten käsittelyprosessi ja kehittämistoimenpiteet.

2) lisätä JAMKin strategian mukaisesti opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyyttä. Valmiin idean omaaville Generator voi tarjota liikeideoiden arviointia ja kehittämistä yhteistyössä JAMK yrityshautomon kanssa. Generator voi myöntää opiskelija – ja henkilöstölähtöisille start-up yrityksille oman pääoman rahoitusta. Ideoiden jatkojalostukseen on olemassa erityyppisiä ideointi- ja innovointivalmennuksia kuten Innovaatiokuukausi, Launch Pad ja Renovaatio päivässä.liikeideoiden arviointi ja kehittäminen yhteistyössä JAMK yrityshautomon kanssa

3) kehittää yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä ja opetusta lisäämällä yrittäjyysmetodologiaa, yrittäjyystaitoja tukevien projektiopintoja, tekemällä oppimista sekä järjestämällä yrittäjyyskilpailuilla kuten korkeakouluopiskelijoille suunnattu IDIS ideointikilpailu.