Digiajan oppiminen laajenee kirjaston kautta!

”Kirjastopalvelut kehittyvät nopeammin kuin käyttäjät osaavat ottaa uusia palveluja käyttöön.” Suunnilleen näillä sanoilla kuvattiin JAMKin kirjastoa jo kymmenkunta vuotta sitten. Palvelun tuottavuuden näkökulmasta internet mullisti toimialan ja tehosti asiakkaan työn tuottavuutta, mutta pysyikö asiakas muutosten perässä? Pystyykö asiakas edelleenkään käyttämään kirjaston palveluja järkevästi?

Näin ensimmäistä kertaa kirjaston vuositavoitteet ja opin aivan uusia ulottuvuuksia kirjaston työstä. Kirjaston rooli on muuttunut konsultoinniksi ja tavoitteissa näkyy vahvasti palveluote. Koulutusohjelmissa otetaan mielellään vastaan kaikki asiantuntemus opiskelijoiden ja henkilökunnan ohjaukseen sekä varsinkin opinnäytetöiden ja muiden julkaisujen tekemiseen. Ohjaus on lisääntynyt todella merkittävästi muutaman viime vuoden aikana ja tulee kasvamaan entisestään.

Uusien opetussuunnitelmien sisällöissä oppivan yhteisön merkitys tulee kasvamaan. Oppimisen digitalisoituminen ulottuu lähes kaikkeen oppimiseen, opiskelija tulee jatkossa lainaamaan kameraa tai videokameraa kirjastosta tuottaakseen sisältöjä ja aineistoja. Opastaako henkilökunta myös 3D-videokameran käyttöön? Oppiminen erilaisissa verkostoissa on tavallista. Kriittinen mediaosaaminen ja tekijänoikeuksien kunnioittaminen opastetaan opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kirjaston aukioloajat mahdollistavat palvelut, joita ei tässä osaa edes kuvata.

Kirjasto on oppimisen keskiössä korkeakoulussa tulevaisuudessakin. Kirjaston henkilökunnan kannattaa aktiivisesti osallistua keskusteluun koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämisestä.

Pertti Pernu

Koulutuspäällikkö, Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö

Jätä kommentti