Kirjavinkkejä: Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen ja Y-sukupolvi työ(elämä)ssä

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen Tekijät: Juuti, Pauli (toimittaja)
Kustantaja: JTO-Palvelut
Tekstin kieli: suomi
Painovuosi: 2011
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 211 sivua
ISBN: 9789519411538
Saatavuus JAMK kirjastossa: http://janet.amkit.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=186244

Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen on välttämättömyys. Kun ympäristöt muuttuvat, ei ole hyvä,
jos organisaatiot ajautuvat tilanteista toisiin. Ajautuessaan ne eivät voi itse ohjata toimintaansa. Ei ole
myöskään hyvä, jos organisaation johto ja henkilöstö jäsentävät muutoksen ja siitä seuraavan kehittä-
mistarpeen eri tavoin. Organisaation suotuinen kehittyminen on kaikille osapuolille tärkeää. Siksi orga-
nisaatioiden on käytettävä oikeita kehittämismenetelmiä kulloisissakin muutostilanteissa. Tarkastelun
kohteena ovat organisaation kehittämisen ja johtamisen kehittämisen eri menetelmät niin teorian kuin
käytännönkin kannalta. Eri kehittämismenetelmät nivotaan kirjassa yhteneväksi kokonaisuudeksi, joka
auttaa lukijaa jäsentämään sitä, millaisia kehittämismenetelmiä tulisi milloinkin käyttää

Y-sukupolvi työ(elämä)ssä

Tekijät: Vesterinen, Pirkko-Liisa (toimittaja), Suutarinen, Marjaana (toimittaja)
Kustantaja: JTO-Palvelut
Tekstin kieli: suomi
Painovuosi: 2011
Tuotteen tiedot: nidottu, pehmeäkantinen, 181 sivua
ISBN: 9789519411552
Mustavalkokuvitus
Saatavuus JAMK kirjastossa: http://janet.amkit.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=186563


Uuden sukupolven, Y-sukupolven eli diginatiivien, tulo työelämään on aiheuttanut hämmennystä aikaisempien sukupolvien keskuudessa. Mikä on tämä sukupolvi, joka haluaa, että työssäkin on oltava kivaa, sillä on merkitystä oman minän rakentamiselle, siitä on päästävä ajoittain irrottelemaan kavereiden kanssa maailmalle, työaikoja tulisi saada itse säädellä mieleisekseen ja johtajan on kohdattava heidät henkilökohtaisesti, ihmisinä.

Työtä halutaan tehdä eri tavoin kuin aikaisemmin; perinteiset työntekemisen sekä johtamisen mallit eivät toimi uuden sukupolven kanssa. Tämä kirja pyrkii valottamaan Y-sukupolven maailmaa, mistä he tulevat, minne he ovat menossa, miten eri sukupolven toimivat yhdessä ja millainen on Y-sukupolvi muualla maailmassa esim. Euroopassa ja Aasiassa.

Jätä kommentti