Pelletti, briketti, hake ja pilke saivat laatustandardit

Flickr by Dave_S. - CC

Kiinteille biopolttoaineille on saatu Euroopan laajuiset laatustandardit. Laatuvaatimukset koskevat kotitalouksissa ja kiinteistöjen lämmityksessä käytettäviä pellettejä, brikettejä, haketta ja polttopuuta. Moniosaisen standardin EN 14961 ”Kiinteät biopolttoaineet – polttoaineiden laatuvaatimukset ja luokat” tekemistä johti VTT yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Standardit sisältyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun SFS Online -kokoelmaan: Nelli-portaali, SFS Online. Palvelu sallii kahdeksan yhtäaikaista käyttäjää. JAMKin henkilökunta voi myös etäkäyttää standardeja.

EN 14961 sisältää seuraavat osat:
●SFS EN 14961-1: Yleiset vaatimukset (sisältää raaka-aineen luokittelun ja useita taulukoita eri biopolttoaineille)
● SFS EN 14961-2: Puupelletit ei-teollisuuskäyttöön
● SFS EN 14961-3: Puubriketit ei-teollisuuskäyttöön
● SFS EN 14961-4: Puuhake ei-teollisuuskäyttöön
● SFS EN 14961-5: Polttopuu ei-teollisuuskäyttöön
● EN 14961-6: Ei-puupohjaiset pelletit ei-teollisuuskäyttöön (hyväksytty, ei julkaistu vielä)

Vastaavat osat on tehty myös laadunvarmistusstandardeista (EN 15234), joista osa 1 on jo julkaistu.

Katso myös laatustandarditiedote Bioenergiatieto.fi-sivustolta!

Jätä kommentti