Kirjasto ja TKI verkostoituivat

Kirjaston ja TKIn tapaamisessa verkostoiduttiin ja tehtiin yhteydenottoja puolin ja toisin helpommiksi. Tutustumisen antina nousi esille artikkelitietokantojen tärkeys tutkimuksen tiedonhauissa, ja HYVIn TKI suunnittelikin jo sosiaali- ja terveysalan informaatikon kanssa yhteisiä treffejä syksyksi.

Yhteinen tapahtuma sai alkunsa, kun kirjaston kehittämispäivillä toukokuussa Hyvin TKIn erikoissuunnittelija toi omassa esityksessään esille kuinka vähän hän tietää kirjaston palveluista, ts. miten tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta voisi hyödyntää kirjaston palveluita? Ks. video Kirjasto ja TKI- toimijan arki, erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa.

Asia jäi vaivaamaan minua ja kehittämispäivän lounastauon aikana nykäisin Jaanaa hihasta ja kysyin, miten voisimme edistää asiaa? Voisimmeko ehkä kutsua TKIn Lutakon kampuskirjastoon ja esitellä heille kirjaston palveluita? Sovimme, että sopivan tilaisuuden tullen yhteinen tutustumistilaisuus järjestettäisiin.

Kirjaston opetustiimissä keskustelimme asiasta ja innokkaita eri alojen informaatikkoja ilmoittautui halukkaaksi osallistumaan tapahtumaan. Tapahtumakutsua puuhastellessani mainitsin asiasta LIPAn projektipäällikölle ja kyselin heidän kiinnostustaan asiaan. Heikki lupautui puolestani kartoittamaan halukkaat osallistujat ja yhtäkkiä oli syntynyt toimikunta, Jaana, Heikki ja Pirjo. Doodle-kysely osoitti, että tarve tapaamiselle oli.

Tervetuloa kirjaston ja TKIn yhteiseen tutustumistilaisuuteen. Tilaisuudessa Kirjasto esittelee palveluitaan, joista voi napsia sopivimpia TKIn ja Generatorin käyttöön. Kirjasto haluaa myös kuulla projekteistanne, ts. miten kirjasto voi lisätä yhteistyötä ja olla apuna.

Teknologialla erillistä TKI-yksikköä ei ole, joten lähetin kutsut muutamille tutkimus- ja kehitystyötä tekevälle, kutsu lähti myös opettajakorkeakoulun edustajalle.

TKI-ihmisiä kiinnosti tilaisuus ja osallistujia oli 14. Kirjaston puolelta mukana olivat alan informaatikot Arja Kunnela (Sosiaali- ja terveysala, Musiikki), Kristiina Åberg (Liiketalous, kirjaston opetustiimin vetäjä), Suvi Perttula (Liiketalous ja kulttuuri), julkaisukoordinaattori Hanna Komulainen, kirjastohoitaja Birgitta Kurvinen (Matkailu-, ravitsemis- ja talousala) ja allekirjoittanut informaatikko Pirjo Pohjolainen (Tekniikan ala).

Tutustumistilaisuudessa jokainen esitteli itsensä ja kertoi oman alan substanssinsa, TKI-ihmiset kertoivat hieman meneillä olevista projekteistaan. Kirjaston palveluiden esittely toteutettiin JAMK Intran www-sivujen kautta, ks. sisäinen linkkilähde dokumentin lopussa.

Kirjasto kouluttaa/Kristiina Åberg

  • kirjaston kaikille avoimet keskiviikko-koulutukset sekä uusi JAMKin henkilökunnalle suunnattu Lainaa kirjastonhoitaja –palvelu = JAMKin kirjastosta voit lainata kirjastonhoitajan opastamaan tiedonhakua ja esittelemään kirjaston palveluita. Opastus on tarkoitettu henkilöstölle ja kestää tunnin. Palvelun voi varata lomakkeella.
  • Avoimet koulutukset (Intran henkilökunnan koulutuskalenterissa ja kirjaston sivuilla, http://www.jamk.fi/kirjasto/tiedonhaku/tiedonhankinnanopetus/avoin_koulutus, tietokantakoulutusta teemoittain
  • Opiskelijoille suunnattu Opparisauna auttaa tiedonhaun ongelmissa ja tiedon etsinnässä. Näin kirjasto osaltaan auttaa opiskelijoita valmistumaan, ks. lomake, http://www.jamk.fi/kirjasto/opparisaunalomake.

Tiedonhankinnan opetus ja IL-mallin sovellus tutkijaympäristöön Iso-Britanniassa

  • Arja Kunnela esitteli tiedonhankinnan opetusmallia, miten opetusta voidaan muuttaa opiskelijakeskeisemmäksi, kompetenssilähtöisesti tutkimustaitoihin yhdistettynä. Mukana oli tutkijanäkymä tai näkökulma (lens) IL-asiaan. Arjan esitys kiinnosti ja paperikopiot aiheesta eivät riittäneet, esitellyt julkaisut kuten Vitaen (www.vitae.ac.uk) The informed researcher toimitetaan pdf-tiedostoina osallistujalistan mukaisesti.

Tutkimus ja kehittämistoiminta

JAMK Julkaisutoiminta/Hanna Komulainen

  • JAMKin julkaisuttekevät jamkilaisten asiantuntijuutta näkyväksi JAMKin ulkopuolisille, sillä ne antavat tietoa JAMKin laajasta ja monialaisesta opetuksesta ja TKI-työstä. JAMKin julkaisusarjoissa ilmestyy noin on 2 – 3 julkaisua kuukaudessa. Kirjasto vastaa julkaisujen toimittamisesta, graafisesta suunnittelusta ja myynnistä. Painetun julkaisun sijaan tietoa voidaan jakaa myös netissä ilmestyvänä verkkolehtenä, joka mahdollistaa päivittämisen artikkeleittain ja esimerkiksi lukijoiden kommentoinnin.
  • Julkaisuja on myynnissä Pääkampuksen ja Lutakon kampuksen kirjastoissa sekä Tähtijulkaisut-verkkokaupassa. Hanna kertoi, että ohjeistusta julkaisujen kirjoittajalle on tarjolla julkaisutoiminnan sivustolla.

Kirjaston ohjeet ja lomakkeet, laitoskokoelmat/Pirjo Pohjolainen

  • sivustolta löydät esimerkiksi hankintaehdotuslomakkeen sekä tunnukset vaikkapa lehtien arkistoihin (juttuarkistot tilaajille). Muista myös mahdollisuus tilata kirjastoaineistoa toisesta toimipisteestä – toimitus saman päivän aikana.
  • laitoskokoelmat, ns. opettajan kappaleet – henkilökunnalle hankitut kirjat/Pirjo Pohjolainen

Lopuksi Kristiina Åberg esitteli lyhyesti Nelli-portaaliaja Suvi Perttula kertoi Refworks-viitteidenhallintajärjestelmästä, joka on syksyllä tulossa käyttöön ja on oiva työkalu tutkijoidenkin käyttöön. RefWorks-koulutuksia pyritään järjestämään elokuussa. RefWorks-koulutusta tarjotaan myös kirjaston avoimissa keskiviikko-koulutuksisssa.

Pirjo Pohjolainen esitteli vielä lopuksi kirjaston virallisen Hyllyt levällään -blogin (siis tämän), Kristiina esitteli muutamia tärkeimpiä yritystietokantoja. Osallistujille jaettiin myös e-aineistot – esite.

Muistiinpanot kirjasi Pirjo Pohjolainen 19.6.2012.

Linkit,

JAMK Intra, Tukipalvelut, Kirjasto (https://intra.jamk.fi/tukipalvelut/kirjasto).

 

Jätä kommentti