Harjoittelussa JAMK:in pääkirjastossa 1.2 – 31.3.2013

Informaatiotutkimuksen aineopintoihini kuului harjoittelujakso kirjastossa. Pääsin harjoittelemaan JAMK:in pääkirjastoon. Täytyy myöntää, että minulla ei ollut mitään aikaisempaa mielikuvaa JAMKista tai sen kirjastosta. Opiskeluni kun olin suorittanut Jyväskylän yliopistossa, joten ammattikorkeakoulu oli täysin uusi tuttavuus. Täytyy myöntää, että minulle on jäänyt vain positiivisia mielikuvia JAMKista oppilaitoksena ja sen oppilaista.

Kirjasiirrot antoivat aiheen myös kohtuullisen runsaaseen ohjeistukseen...

Harjoittelun alussa minulle sanottiin, että terveysalan kirjat pitäisi muuttaa näyttämön tiloihin. Tämän vuoksi kaikki loppupään kirjat tulisi siirtää eteenpäin. Urakka tuntui aluksi valtavalta, mutta toisen harjoittelija kanssa työt etenivätkin yllättävän joutuisasti. Pääsin myös tutustumaan kirjaston arkeen kokouksissa ja opetuksissa. Kirjastossa tehdään yllättävän paljon sellaista työtä, mikä ei suoraan näy asiakkaille. Asiakaspalvelussa pääsin tutustumaan kirjaston asiakkaisiin ja heidän kysymyksiinsä. Työskentely asiakaspalvelussa on ollut kullanarvoista kokemusta tulevaisuutta varten.

Haluaisin vielä kiittää koko kirjaston henkilökuntaa ohjaamisestani ja neuvomisesta erilaisiin työtehtäviin. Kiitos myös kirjaston asiakkaille kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä, sillä he joutuivat katsomaan minun sekoiluitani asiakaspalvelupisteessä. Aikaisempi asiakaspalvelukokemukseni oli lähinnä teleoperaattorin asiakaspalvelusta. Näiden kokemusten myötä on hyvä saattaa opinnot päätökseen ja lähteä etsimään mahdollista työpaikkaa.

Outi Hartikka, harjoittelija.

Jätä kommentti