Kirjasto laajensi aukioloaikojaan ja uudisti tilojaan

Pääkampuksen kirjastossa ja Lutakon kampuskirjastossa uudistettiin kirjastoautomaatio ja siirryttiin RFID-aikaan kesällä 2015. Samalla otettiin käyttöön omatoimikirjasto, jonka myötä aukioloajat opiskelijoille ja henkilökunnalle laajenivat ja tilankäyttö tehostui. Uudistunut automaatio mahdollisti myös asiakaspalveluvuorojen uudelleen organisoinnin. Uudistukset ovat edelleen sisäänajovaiheessa, mutta kokemukset ovat olleet hyviä.

Voit lukea lisää pääkampuksen kirjastossa tapahtuneesta, ajoittain hieman tuskallisestakin mutta loppujen lopuksi hyvin palkitsevasta RFID-projektista lisää ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehdestä Kreodista.

Artikkeli Lutakon kirjaston uudistumisesta oppimisen olohuoneeksi löytyy niin ikään Kreodista.

Jätä kommentti