Asiakkaat arvostavat kirjastopalveluja

Keväällä 2017 asiakkaat pääsivät antamaan palautetta JAMKin kirjaston palveluista ja toiminnasta. Ammattikorkeakoulujen kansallisessa kyselyssä kirjastomme sai hyvää palautetta ja asiakkaat arvostavat kirjastopalvelua korkealle. Viiden pisteen asteikoilla kirjastopalvelun tärkeys nähtiin arvolla 4,7 ja onnistuminen 4.2. Arvosanat ovat samalla hyvällä tasolla kuin edellisessä vastaavassa kyselyssä vuonna 2013.

Palaute 2017
Punainen katkoviiva kuvaa keskimääräistä onnistumista ja on arvoltaan 4.2 (1-5 asteikolla)

Asiakkaat arvostavat erityisesti kirjastohenkilökuntaa ja lainaus- ja palautustoimintoja. Perinteinen painettu kirjallisuus pitää yhä hyvin pintansa. Kurssikirjojen osalta näkyy selkeästi niiden tärkeys, mutta onnistuminen on alle kirjaston keskiarvon. Tässä varmankin vaikuttaa kurssikirjojen rajallinen saatavuus. Kirjasto on lisännyt e-kirjojen tarjontaa, mutta tässä onnistuminen tai tärkeys eivät vielä yllä painetun materiaalin tasalle. Vaikka omatoimikirjasto sai hyvät arvosanat, tilojen käytössä meillä olisi asiakkaiden mielestä kehitettävää. Avoimissa vastauksissa näkyivät erilaiset tarpeet tilalle ja äänenkäytölle: osa tarvitsee ryhmätyötilaa, osa hiljaista tilaa. Tiedonhankinnan opetuksessa asiakkaiden odotukset ja onnistuminen ovat lähellä toisiaan.

Kaikkia kirjaston palveluja ei toisaalta tunneta. Esimerkiksi chat-palvelu oli monelle vastaajalle vielä tuntematon.

Avoimissa vastauksissa kirjastoa ja kirjastolaisia kiitettiin vuolaasti. Samalla meille annettiin tilojen kehittämisen lisäksi runsaasti muitakin hyviä kehitysehdotuksia. Esimerkiksi kokoelmien sijoittelua JAMKin kampusten välillä toivottiin kehitettävän, samoin kurssikirjojen saatavuutta. E-aineistoja toivottiin laajemmin käyttöoikeuksin, ja yksikertaisimmin käyttöliittymin, sekä omatoimikirjaston pidempiä toiminta-aikoja. Myös kirjaston tietokoneet koettiin avoimissa vastauksissa epävarmoiksi.

Kiitos kaikille palautetta antaneille, se on meille arvokasta.

Jätä kommentti