Onnistunut kurssikirjahankinta tarvitsee ennakointia ja yhteistyötä

Kirjasto ja viime kädessä opiskelijat kiittävät hyvästä ennakoinnista!
Kirjaston hankintaperiaatteissa sanotaan: ”Kirjasto vastaanottaa hankintaehdotuksia hankintapyyntölomakkeella tai kirjaston asiakaspalvelussa ja tarkistaa tiedot opintomateriaaleista ASIOsta ja e-oppaasta. Tutkintovaatimuksiin kuuluvat uudet kurssikirjat on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen jakson alkua.”
Painetun aineiston tilausten toimitusaika vaihtelee muutamasta viikosta noin kuukauteen, joten tieto tarvitaan hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Kirjasto on velvollinen ostamaan aineiston kilpailutetuilta sopimustoimittajilta, eikä lyhyistä toimitusajoistaan kuuluisa Amazon niihin valitettavasti ainakaan tällä hetkellä kuulu 🙂
Olisi hienoa, jos opettaja pystyisi kurssikirjan hankintaehdotukseen liittämään myös tarkemman kuvauksen kulloisestakin käyttötarpeesta. Opintojakson toteutustapa ja osallistujamäärä vaikuttavat, aivan kuten hinta ja saatavuuskin, siihen missä formaatissa aineisto valikoituu ostettavaksi. Painettua ostetaan keskimäärin yksi kirja neljää opiskelijaa kohti (kirjaston kokoelmatyön periaatteet). Nyt kuitenkin e-aineistojen ja monimuotototeutusten lisääntyessä olisi kirjaston hyvä olla mukana jo opintojakson suunnitteluvaiheessa selvittämässä sopivan aineiston saatavuutta. Tähän tarkoitukseen voi vaikka lainata kirjastonhoitajan! Lisätietoja intrassa.

ASIO
Pääasiallisena työkaluna opintomateriaalitietojen ja osallistujamäärien tarkistamisessa on käytetty Asion opintojaksokuvauksia. Näin on osattu hankkia oikea määrä kirjoja. Asion hakujen luotettavuuden kanssa on kuitenkin ollut ongelmaa: haku itsessään ei toimi kovin hyvin, mutta myös opintomateriaalitietojen päivittämättömyys aiheuttaa hankaluuksia. Asio-järjestelmä on jatkossa poistumassa käytöstä Jamkissa. Jotain työkalua kuitenkin tarvitaan jatkossakin.

Haasteita riittää, yhteistyöllä niistä selvitään
Kaikkein kuumimmat kurssikirjahankinnan perunat tällä hetkellä ovat:
– Kuinka saadaan uusien kurssikirjojen tiedot ajoissa kirjastoon hankintaa varten?
– Kuinka kirjasto voisi olla osallisena jo kurssin suunnitteluvaiheessa, selvittämässä aineiston saatavuuksia kulloiseenkin tarpeeseen (erityisesti sähköinen aineisto)?
– Mikä työkalu ASIOn tilalle? Peppi-järjestelmä, tai muu?
Myös kirjaston yleiskokoelmaan hankinta (ns. tukimateriaali) vaatii tarkentamista: kuinka saataisiin kootusti, automaattisesti tieto myös kirjastolle Jamkin uusista tutkinto-ohjelmista, YAMK-tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista? Tieto tarvitaan myös poistuvista koulutuksista: näin osataan poistaa vanhentunut/tarpeeton aineisto, eikä turhaan tehdä enää poistuvien aihealueiden uutuusseurantaa.
Yhteistyötä siis tarvitaan.

Nanna Ikävalko

Jätä kommentti