Kirjasto sai palautetta: Lisää kurssikirjoja ja omatoimiaikaa

Ammattikorkeakoulukirjastot toteuttivat keväällä laajan asiakaspalautekyselyn. Myös JAMKin kirjasto sai arvokasta palautetta, jota henkilöstö on käsitellyt loppukeväällä.

Asiakkaille on tärkeintä omatoimikirjasto, kirjastotietokanta aineistoineen sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjastosta löytynyt tieto, painettuna tai sähköisenä, on jouduttanut asiakkaiden opintoja ja tutkimusta. Sen sijaan uusia ideoita, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja ei kirjastosta ole kenties etsittykään? Tilat, tiedonhaun ohjaus, tiedon arviointi tai aineistojen avoimuus sekä eettiset kysymykset eivät myöskään nousseet kyselyssä samalla tavalla esille kuin odotimme. Liekö syynä pieni vastaajaprosentti?

Avoimissa vastauksissa alhaisemman keskiarvon saaneita aiheita toki kiitetään, ja esimerkiksi kirjastotilan käyttömahdollisuutta opiskeluun pidettiin tärkeänä. Aineistojen sijainti eri kampuksilla on joillekin asiakkaillemme haastavaa. E-aineistot innostivat vastaajia: aineistoa toivottiin lisää.

Toiveiden kärkiviisikko:

  • Kirjastokortti omaksi etänä
  • Modernimpi kirjastojärjestelmä
  • Lisää omatoimiaikaa
  • Tilojen ja asiakaspalvelun lisäkehittäminen
  • Aineistoja, erityisesti painettuja ja sähköisiä kurssikirjoja toivottiin lisää

Miten palautetta hyödynnetään?

Kirjasto on vaihtamassa kesällä 2020 vanhan kirjastojärjestelmän nykyaikaiseen taustajärjestelmään. Vanha järjestelmä sitoo vielä toimintaamme, mutta asiakkaalle muutos näkyy kesän järjestelmäkatkosten jälkeen vaiheittain parantuvina palveluina. Muutoksista tiedotamme myöhemmin, mutta otamme asiakaspalautteen huomioon palveluja suunniteltaessa.

Omatoimiaika on sidoksissa kampusten aukioloaikoihin, ja eri kampuksilla emme voi pitää yhtä pitkää omatoimiaikaa kuin Pääkampuksella. Seuraamme säännöllisesti kirjastojen asiakasmääriä ja suunnittelemme toimintaa tämän tiedon pohjalta. Laajennamme seuraavaksi omatoimikirjaston Musiikkikampukselle. Lisäksi olemme kehittämässä Pääkampuksen kirjaston ja Musiikkikampuksen kirjaston tiloja.

Poikkeuksellisena keväänä 2020 etäopiskelu kasvoi ja kirjastossa hankimme lisää e-kirjoja, ja uusi Proquest Central -tietokantakin on otettu vilkkaasti käyttöön. Painettua aineistoa ei saanut kirjaston kiinnioloaikana käyttöön. Hankimme kirjaston budjetin rajoissa aineistoja yhteistyössä opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa, toki kuunnellen opiskelijoiden toiveita. Kirjasto tiedostaa ja pyrkii yhdessä muiden ammattikorkeakoulukirjastojen kanssa vaikuttamaan kustantajiin kohtuuhintaisten, käyttöoikeuksiltaan ja tekniikaltaan käyttökelpoisten e-aineistojen saamiseksi kirjastokäyttöön.

Kirjaston toiminnan kehittymistä seurataan ja tuloksia verrataan aiemmin saatuun palautteeseen. Olemme saaneet käyttöömme myös vuoden 2020 Jupina-palauteet.

Kyselyn yhteydessä on arvottu kansallisesti ja paikallisesti palkinnot palautetta antaneille. Voittajille on ilmoitettu.

Suurkiitos kaikille vastaajille, teitä asiakkaita varten kirjastopalvelua tehdään!