Tietoturva ja -suoja: uusinta kirjallisuutta

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan tiedon

  • luottamuksellisuus eli se, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla,
  • eheys eli se, että tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeutetut sekä
  • käytettävyys eli se, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä.

Parin viime vuoden aikana tietoturvasta ja tietosuojasta on ilmestynyt jonkin verran kirjallisuutta.

Kirjallisuutta Janet-tietokannassa. Käytettävissä JAMK verkkotunnuksilla HAKA-kirjautumisen kautta.

Standardit ovat tärkeä osa tietoturvaa. Jamkiin on hankittu laaja ja kattava tietoturvallisuuden standardikokoelma, myös 27000 -sarjan ISO-standardit.

Standardit löytyvät SFS Online -palvelusta. Katso ohjeet palvelun käytöstä.

Jätä kommentti