Verkostoidu tai kuole!

Verkostoituminen on yksi aikamme muotiteema. Verkostoitumisen tärkeyttä korostetaan melkein joka tilanteessa. Miksi verkostoituminen on juuri nyt niin tärkeää? Yhteistyön tekeminen on niin kovin vaikeaa – toiset ei ymmärrä, ideat varastetaan, aikaa kuluu hukkaan, kemiat ei kohtaa – mutta kuitenkin… Ilman yhteistyötä ei pärjää! Nykyisessä muutostilanteessa pysyy parhaiten aallon harjalla yhteistyön voimin. Yhteistyössä syntyy parasta oppimista, uusia näkökulmia ja innovaatioita. Olin viime viikolla verkosto-osaamisen koulutuksessa ja ainakin pari hyvää oivallusta porukalla synnytettiin. Nimittäin tukeekohan organisaatiomme todella verkostomaisen toiminnan kehittymistä? Onko meillä ammattikorkeakoulussa käytössä verkostoitumista tukevaa mittaristoa?  Millaisin mittarein organisaatiomme siis parhaiten voisi tukea tiimiytymistä organisaatiorajojen yli?

Taito toimia yhdessä on oleellista myös seudun kehitystyössä. Uusi osaaminen syntyy nopeimmin kumppanuuksien kautta ja riskien jakaminen mahdollistaa laajemman innovaatiotoiminnan. Kumppanuuden edellytyksenä on tietopääoman yhdistäminen, luottamus sekä lisäarvon tuottaminen molemmille (win-win). Luottamuksen rakentaminen syntyy vuorovaikutuksessa, jossa saadaan tietoa toisen arvoista, osaamisesta ja aikomuksista. Toimivat verkostot edellyttävät avoimuutta, yhdessä oppimista ja reviirien murtumista. Organisaatioiden rajat himmenevät todellisessa strategisen tason yhteistyössä. Yritysten, kuntaorganisaation ja oppilaitosten (Triple-helix) yhteistyöllä on mahdollista muodostaa pienen seutukunnan innovaatioympäristö, joka tukee yritysten kehittymistä ja alueen hyvinvointia.

Yhteistyössä ei juurikaan kannata murehtia toisten mahdollista ”ilmaiseksi” saatua hyötyä – kopioijat eivät kehity, vaan tulevat aina jäljessä!

1 kommentti

  1. Erinomainen avaus Annelta. Verkostoitumisen edellykset kannattaa muistaa myös JAMKn sisäisessä verkostoitumisessa. Kuluneen vuoden aikana näkyi sekä lupaavia todellisen yhdessä tekemisen tuloksia että yksikköön tai tulosalueen rajojen sisälle käpertymisen merkkejä. Toivon vuodesta 2010 läpimurtoa tällä saralla.