Aikaikkunan haasteellisuudesta kehitystyössä

Usein kuulee sanottavan, että aika ei ole kypsä jollekin muutokselle. Tai kun jotain tapahtuu, että minähän jo silloin sanoin tai että miksei tätä asiaa jo silloin päätetty tehdä näin. Aika ei ollut kypsä. Ja edelläkävijä kokee tustaa asioiden hitaasta kehittymisestä.

Onko niin, että tulevaisuuden luotaamisessa suurempana haasteena onkin oikean ajankohdan kuin tulevien muutosten tunnistaminen? Jonkun ilmiön realisoitumisen ajoittuminen riippuu usein sattumasta. Tulevia osaamistarpeita on siis todella haastavaa ennakoida.

Lainaan tässä pätkän Mika Aaltosen tekstistä (Futura 2/09). Hän on kuvannut tätä problematiikkaa niin kiehtovasti: Päätöksenteossa (ennakoinnissa, suunnittelussa, strategisessa ja taktisessa  johtamisessa) usein laiminlyödään kahta elementtiä – strateginen maisema ja aika. Nämä muodostavat yhdessä spatio-temporaalisen kontekstin, jossa subjektin ja objektin suhde ei olekaan pysyvä ja absoluuttinen vaan sosiaalisesti rakennettu ja avoin muutokselle. Eli olisi tunnistettava, että kaikilla tapahtumilla yhteiskunnassa ja organisaatioissa on omat aikajänteensä. Aikajänteiden ymmärtäminen yhdessä niihin liittyviin järjestyksen asteisiin muodostaa spatio-temporaalisen kokonaisuuden, joka antaa meille mahdollisuuden ymmärtää ja johtaa hyvinkin erilaisia tilanteita.