Kehittämisponnisteluja pienellä seudulla

Luin pienen seudun paikallislehden uutisia – paikallinen KIBS-yritys siirtää toimipisteensä läheiseen kasvukeskukseen. Miksi? Luoko kasvukeskusasemointi yritykselle paremman uskottavuuden? Uutinen teki aluekehittäjän mietteliääksi. Mikä onkaan todellisuus etätyön mahdollisuuksista KIBS-yrityksissä? Onko fyysinen sijainti kasvukeskuksen ytimessä kuitenkin tärkeämpää?

Muutaman vuoden takaisessa tutkimuksessani KIBS-yritysten sijaintikriteereistä tämä uskottavuusnäkökulma ei mitenkään noussut esiin. Nykyisillä tietoteknisillä ratkaisuilla etäisyydet saadaan kutistumaan vaivatta. Vai onko  jotain muutosta tapahtumassa itse ajattelussa? Onko live-kohtaamisen tarve kuitenkin ratkaiseva? Ja kuinka suuri on toimipisteen sijainnin merkitys uskottavuustekijänä?

Kysymyksen voisi kääntää toisinkin päin: Meillä korkeakoulumaailmassakin keskitetään kasvukeskuksiin. Oma roolini korkeakouluasiamiehenä on toimia linkkinä korkeakoulun ja pienten seutujen välillä. Voiko toimintamme olla uskottavaa pienen seudun näkökulmasta? Vai edellyttääkö uskottavuus paikallista yksikköä?