Innovoimaa

Innovoimaa ammattikorkeakoulujen aluevaikutukseen

Monthly Archives: toukokuu 2011

Kuka sinua johtaa?

Johtajuus puhututtaa niin kahvipöytäkeskusteluissa kuin lehtien palstoillakin. Yleensä aiheena on oikeanlaisen johtajuuden puuttuminen. Kyse lienee muutostarpeesta, jota tulevaisuuden Hyvältä Johtajuudelta edellytetään. Tulevaisuuden johtajuus on vanhojen johtamistyylien haastamista: Teollisen ajan johtaminen ei enää toimi. Tulevaisuuden johtajuudelta tarvitaan kulttuurin muutosta: tieto, osaaminen ja älykkyys on hajautunutta eli voidaan puhua verkostojen johtajuuden tarpeesta. Yhden pään osaajien aika on ohi!

Väitetään, että suomalainen ei uskalla johtaa ihmistä vaan johdamme prosesseja, bisnestä ja lukuja. Verkostoihin johtajuus ja yksilöt uppoavat vielä joutuisammin. Yksinkertaisuudessaan kuitenkin kyse on ihmisen kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Asiantuntijat eli työntekijät osallistuvat johtamiseen eli kaikkien on ymmärrettävä johtamisen menetelmien ja työkalujen päälle. Tästä näkökulmasta johtamisen prosessit vaativat koko henkilökunnan koulutusta? Puhutaanko loppujen lopuksi esimiesviisaudesta vai alaistaidosta?

Johtaminen on johdettavien asia!