Ennakointia tulevaisuuteen

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran seminaarissa Yrjö Myllylä esitteli Työelämän tulevaisuuden ennakointia Turun malliin. Hänen edustamansa TKTT-prosessi on EU-palkittua ennakointia – vuonna 2010 malli valittiin EU:n parhaimmaksi. Hän arveli, että todennäköisesti voittoon vaikutti keskeisimmin kolme tekijää:

  1. Yritykset on kytketty tiiviisti mukaan prosessiin
  2. Mukana prosessissa ovat kaikki keskeiset alueelliset ja paikalliset toimijat
  3. Prosessi tuottaa toimenpiteitä.

Tunnistan samanlaisia piirteitä myös yhteisestä keskisuomalaisesta ennakointiprosessistamme. Mutta miksi turkulaisten prosessi palkitaan? Mitä meiltä vielä puuttuu? Onko ennakointityön tuloksia osattu hyödyntää päätöksenteossa? Uskallammeko oikeasti räjäyttää pankin? Siis parastammeko ennakkoluulottomasti?