Miten menestytään yllätysten maailmassa?

Yllätysten maailmassa menestytään sopeutumalla automaattisesti.

IIASA:n Leena Ilmolan mukaan ekosysteemit selviävät sopeutumalla automaattisesti. Jos epävarmuudet lisääntyvät, pienten yritysten verkosto on parempi rakennemalli (huom! perheyritykset) kuin suuret yksiköt. Toimiva ekosysteemi koostuu toisensa tasapainottavista yrityksistä. Kokonaisuus ratkaisee. Kestävä portfolio on monimuotoinen, myös toimintatavoiltaan. Monimuotoisuus tuottaa vaihtoehtoja. Massatuotannosta on siirryttävä pienten erilaisten bisnesten tekoon. Tavoitteena kohtuukasvu…

 Epävarmuuksien systemaattinen analyysi tuottaa joustavuutta. Epävarmuus ei ole uhka, vaan menestystekijä.

Toimiiko tämä sama logiikka myös meillä ammattikorkeakoulussa? Helposti allekirjoittaisin tämän väittämän. Meidän aikaa kestävä kokonaisuus muodostunee erilaisista palveluista, joita painotetaan ja kehitetään tulevaisuusorientoituneesti asiakastarpeesta riippuen?