Uutisia vuodelta 2015: JAMK paras AMK

JAMKin strategian mukainen kehitys on tapahtunut loistavasti. JAMK on Suomen paras ammattikorkeakoulu kilpailukykyisen osaamisen kehittämiskumppanina.

Vuosikymmenen alussa Mikkosen Annikin johdolla tehdyt aikuiskoulutuksen suuntaviivat tuottavat hedelmää. Opetussuunnitelmat ovat rakenteiltaan joustavia ja mahdollistavat osatutkintojen suorittamisen. Koulutusta ja osatutkintoja on mahdollista myös myydä moduuleittain. Tämä palvelee hyvin työssä käyvää aikuista. Aikuisen oppimisprosessi on hyvin osattu ottaa keskiöön. JAMKissa on hyvin huomioitu aikuisen eri oppimisympäristöt – tärkeintä on oppiminen, ei se missä ja miten se tapahtuu. Osaaminen osataan tunnistaa ja tunnustaa luontevasti. Opiskelijapalautteesta voidaan havaita, että opiskelijat ovat tyytyväisiä etenkin ohjaukseen. Asiantuntevaa ohjausta on saatavilla hyvin koko oppimisprosessin ajan hakeutumisvaiheesta jatkoajatuksiin saakka. Ohjaus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen kulkevat luontevasti käsi kädessä. Yhteisten prosessien kautta JAMKin vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa on elävää – osaamisen kehittämistyö koetaan yhteiseksi prosessiksi, sisältäen esim. rekrytoinnin, henkilöstökoulutuksen, yrityksen kehittämisen ja aluekehityksen elementtejä. Ammattikorkeakoulun aikuiskoulutus tunnistetaan alueella käteväksi osaamisen kehittämisen apparaatiksi.

JAMKin rooli kansainvälisenä kouluttajana on saanut jalansijaa virtuaalisten opintokokonaisuuksien onnistuneen tuotteistamisen ansiosta. Kansainvälinen verkosto tuo myös jatkuvasti hyvää ennakointitietoa koko alueen hyödyksi. Tämä tieto yhdistettynä alueen elinkeinoelämästä saatavaan tulevaisuustietoon muodostaa JAMKin aikuiskoulutuksen kehitystyön ytimen.

Yrittäjyyskorkeakouluna JAMKille on muodostunut tärkeä rooli Keski-Suomen innovaatiojärjestelmässä innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä. JAMKissa on oivallettu lähteä takavuosina kehittämään innovaatiokyvykkyyttä integroiden opetusta ja tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Oppiminen on osattu tuotteistaa menestyksekkäästi.

Koulutustuotteet rakennetaan taidolla ja niitä osataan markkinoida houkuttelevasti. JAMK-ekosysteemi elää ja hengittää!

Miten tämä saatiin aikaan? Vuonna 2012 lähdettiin rohkeaan muutokseen… (Jatka tarinaa:)