Alueiden ennakointiseminaarin antia, OSA 1

Pureskelen Alueiden ennakointiseminaarin antia (29.-30.3.2012, Pori) jatkokertomuksena. Ensimmäisessä osassa edetään globalisaatiosta Suomen haasteisiin. Mikäli et jaksa odottaa seuraavaa osaa – seminaarin esitykset löytyvät myös osoitteesta www.satakuntaliitto.fi/ennakointi tai suoraan seuraavan linkin kautta: http://www.satakuntaliitto.fi/sivu.aspx?taso=2&id=832

Miten Suomen käy, kun teollisuus muuttaa lännestä itään ja vahvat tukijalkamme metsäteollisuus ja elektroniikkateollisuus menettävät vahvan asemansa meillä? Valtioiden velkaantumisen purkaminen on vasta alussa, väestö ikääntyy ja työn tuottavuuden kasvu hidastuu. Suomesta on tulossa eurooppalainen hitaan kasvun talous, jos ei uusia innovaatioita synny. Professori Pohjolan mukaan talouskasvu syntyy yleiskäyttöisen teknologian kehityksestä. Ei riitä, että uutta teknologiaa syntyy vaan sitä täytyy osata myös hyödyntää. Lisäksi tärkeää on uuden teknologian hyödyntämisen täydentävä toimintatapojen muutos. Juuri toimintatapojen muutos mahdollistaa työn tuottavuuden kasvun ja sitä myöten talouskasvun.

Professori Matti Pohjolan teesit:

Talouskasvun idea olisi löydettävä uudelleen!

  1. Suomi on palautettava yhdeksi maailman johtavista tietoyhteiskunnista
    • julkinen sektori on avainasemassa
    • tietotekniikan suurimmat hyödyt ovat vielä saavuttamatta
  2. Metsäteollisuuden uusi tulevaisuus löytyy bioenergiasta, puutuotteista, matkailusta
  3. Kasvun painopiste muuttuu teollisuudesta palveluihin ja teollisuuden sisälläkin laitteista palveluihin (- erityisesti digitaalisiin palveluihin, kuten verkkokauppaan)
  4. Osaaminen ei Suomesta ole kadonnut – joten menestymisen mahdollisuudet ovat paremmat kuin ne olivat 100 vuotta sitten!