Innovoimaa

Innovoimaa ammattikorkeakoulujen aluevaikutukseen

Tag Archives: johtaminen

Kuka sinua johtaa?

Johtajuus puhututtaa niin kahvipöytäkeskusteluissa kuin lehtien palstoillakin. Yleensä aiheena on oikeanlaisen johtajuuden puuttuminen. Kyse lienee muutostarpeesta, jota tulevaisuuden Hyvältä Johtajuudelta edellytetään. Tulevaisuuden johtajuus on vanhojen johtamistyylien haastamista: Teollisen ajan johtaminen ei enää toimi. Tulevaisuuden johtajuudelta tarvitaan kulttuurin muutosta: tieto, osaaminen ja älykkyys on hajautunutta eli voidaan puhua verkostojen johtajuuden tarpeesta. Yhden pään osaajien aika on ohi!

Väitetään, että suomalainen ei uskalla johtaa ihmistä vaan johdamme prosesseja, bisnestä ja lukuja. Verkostoihin johtajuus ja yksilöt uppoavat vielä joutuisammin. Yksinkertaisuudessaan kuitenkin kyse on ihmisen kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Asiantuntijat eli työntekijät osallistuvat johtamiseen eli kaikkien on ymmärrettävä johtamisen menetelmien ja työkalujen päälle. Tästä näkökulmasta johtamisen prosessit vaativat koko henkilökunnan koulutusta? Puhutaanko loppujen lopuksi esimiesviisaudesta vai alaistaidosta?

Johtaminen on johdettavien asia!

Passivoiko toimintamallimme?

No niin – tämä blogi on levännyt ”vähän” pidemmällä kesälomalla, mutta sentään blogistin ajatus rullaa – ainakin jollain tasolla. Palautin mieleeni keväisiä keskusteluita ja ajatus jäi askartelemaan suomalaisen Jees-tyylin perustuksille.

Juurisen Anna-Liisa haki selitystä käyttäytymisellemme vallitsevasta johtamiskulttuurista. Niin. Vallalla olevat johtamistyylimme on pääosin teollisen yhteiskunnan perua. Kuitenkin olemme hyvää vauhtia siirtymässä ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palveluyhteiskuntaan. Suosikkiluennoitsijani Mikko Kosonen osaa muotoilla tämän paradigman ymmärrettävästi: ”Tuotantoparadigmaan rakentuva teollisuuden malli on aikansa elänyt. Tässä EI siis tarkoiteta teollisuuden loppumista Suomesta, vaan kyse on toimintamallin muutoksesta. Tarvitaan arvon luomisen ja johtamistavan muutos. Toimintamalli on passivoinut ihmistä.”

Aivan! Myös koulutusjärjestelmämme on saman tyylin tuote. Passivoiko oppiaineisiin palasteltu koulutus opiskelijoitamme? Ainakin se tukee sektoroitumista ja laatikoitumista. Miten tällä toimintamallilla innostetaan uuteen yrittäjyyteen? Tai edes ottamaan vastuu omasta elämästä?

Sari Baldauf kiteyttää tämän hyvin Kauppalehti Optiossa: ”Järjestelmässämme on hyvää, että ihmisistä huolehditaan. Kääntöpuoli on se, että se passivoi jollain tavalla. Ihmisiä pitäisi auttaa ottamaan ote elämästään rakentavalla tavalla.” VAU!

Tätä kannattaa pohtia uusien Opsien suunnittelun kynnyksellä. Rakentakaamme oppijakeskeisiä opseja. Voisiko löytyä enemmän tilaa ilmiöpohjaiselle oppimiselle, joka yhdistäisi ja jäsentäisi laatikoita oppijalle mielekkäiksi kokonaisuuksiksi?