Degree Students: Haku Kevät 2015 Dayananda Sagar Institutionin (DSI) Opiskelijavaihtoihin on nyt Auki

Paikkoja keväälle 2015 tullee olemaan 8-10. Opiskelijavaihdon pituus on pääsääntöisesti  kolme kuukautta (Helmikuusta toukokuuhun).

Tiedostot:

HAMK varaa omaan tarjontaansa 2 paikkaa.   Fysioterapian opiskelijoita voi olla joukossa  esim. kaksi ja loput paikat  hoitotyön, terveydenhoitotyön, ensihoitotyön tai kätilötyön opiskelijoille.

HARJOITTELUMAHDOLLISUUDET

Harjoittelumahdollisuudet (toivottavasti) ovat edelleen samat kuin aiemmin, eli  Sisätautien ja kirurgian hoitotyö, leikkaussali, teho-osasto, lastenhoitotyö, synnytys- ja äitiyshoitotyö, kuntouttavahoitotyö, (päihde- ja mielenterveystyö, neurologinen hoitotyö lisäksi terveyttä

edistävä hoitotyö avoterveydenhuollossa, mahdollisesti erillismaksusta).  (Miesopiskelijat eivät voi työskennellä synnytys- ja naistentautienosastoilla)

VALINTAKRITEERIT:

Mikäli hakijoita on yli valittavan määrän, ovat valintakriteerit:

  • harjoittelutoiveet -> Mitä Bangaloressa on mahdollista suorittaa
  • opintojen vaihe /suoritetut opintopisteet

> KOKOAMME HAMKIIN KAIKKI HAKEMUKSET,  JA MEILLE LÄHETETÄÄN VAIN NIIDEN OPISKELIJOIDEN HAKEMUKSET JOTKA OLETTE OMASSA AMKISSA HAASTATELLEET JA VAIHTOON SOVELTUVIKSI TODENNEET.

Niille opiskelijoille, jotka eivät nyt tule valituksi, toivotamme hakemaan uudelleen seuraavaan vaihtoon, keväällä 2016.

OPETTAJAVAIHTO:

Mikäli AMKissanne on Intian vaihtoa suunnitteleva opettaja, pyydän ystävällisesti ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian hanna.naakka@hamk.fi . Opettajavaihto voisi ajoittua alkamaan samaan aikaan kuin opiskelijat menevät Intiaan. Vaihdon kesto yleensä noin 2-4 viikkoa. Jos on useampi innokas opettaja, lähtijöitä voi olla enemmänkin. Opettajan vaihdon järjestää ja kustannuksista vastaa oma AMK.

ASUMINEN:

Asuminen kuten viime vuonna tapahtuu Koramangalassa Lotus Suites – huoneistohotellissa, Lotus Suitesissa on mukava ja turvallinen asuinympäristö. Sieltä on myös sopiva kulkumatka sairaaloille.  Asumiskustannus tullee olemaan noin 1.500 eur / opiskelija / 3 kk. (varmistusta ei ole vielä saatu).

KUSTANNUKSET AMKEILTA:

Käytännön asioiden järjestelyistä vastaa HAMK, joka laskuttaa muilta AMKeilta 150 euroa/lähtevä opiskelija.

Tämän kevään 2014 lähtijöiden osalta laskutus tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Mikäli et ole vielä toimittanut AMKinne laskutusosoitetta, lähetäthän sen meille mahdollisimman pian.

HAMK järjestää Hämeenlinnassa Intia -orientaatiopäivän, johon kaikkien harjoitteluun lähtevien on osallistuttava.  Orientaatiopäivän ajankohta selviää myöhemmin. Orientaatiopäivänä HAMK tarjoaa lähteville opiskelijoille ruokailun, matkustus ym. kustannuksista vastaa opiskelija itse.

HAKEMUKSET:

Liitteenä hakulomake. Hakemukseen tulee liittää:

  • learning agreement (Oman korkeakoulun lomake), josta selviää opiskelijalle hopsatut kurssit englanniksi  SEKÄ toiveet harjoittelupaikoista
  • transcript of records, eli opintosuoritusote englanniksi
  • CV englanniksi
  • passikopio, jotta saamme tarvittavat dokumentit hyvissä ajoin Intiaan

Liitteenä hakulomake ja lisätietoa , johon opiskelijoiden on hyvä tutustua jo hakuvaiheessa turhien odotusten ja ruusuisten ajatuksien karsimiseksi – muistathan vielä hakuvaiheessa täsmentää opiskelijallesi, että Intia on mielenkiintoinen ja antoisa vaihtopaikka, mutta kuten tuossa infossakin on osuvasti mainittu, ei nirppanokille eikä hienohelmoille!

Hakemukset liitteineen ja oman korkeakoulunne hyväksymismerkintöineen lähetetään perjantaihin 25.4.2014 mennessä:

Hämeen ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiosaamisen KT-keskus

Kirsi Liimatainen
Korkeakoulunkatu 3, 13100 Hämeenlinna
Kysymyksissä koskien Intian vaihtoa otathan yhteyttä:
hanna.naakka@hamk.fi tai 03- 646 7436
kirsi.liimatainen@hamk.fi tai 03-646 7414

Intia-yhteistyöterveisin,
Hanna Naakka
Hoitotyön koulutusohjelma
HAMK Hyvinvointiosaamisen KT-keskus