Erasmus+ Call for Applications 2015 has been launched. The call includes Capacity Building projects and Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Scroll down for English…

Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishankkeiden ja Erasmus Mundus yhteisten maisteriohjelmien hakuneuvonta 26.-27.11.2014 Helsingissä

Erasmus+ -ohjelman hakukierros 2015 on avautunut. Hakuun sisältyvät kapasiteetinvahvistamishankkeet ja Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat.

Uutinen hakukierroksesta:

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Kapasiteetinvahvistamishankkeissa tuetaan Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen kehittämistä.

Toiminto jatkaa aiempien Tempus-, Alfa- ja Edulink- ohjelmien hankemuotoja.

Kumppanimaiksi lukeutuvat Länsi-Balkanin, EU:n itäisen ja eteläisen naapuruusalueen, Aasian ja Keski-Aasian, sekä Latinalaisen Amerikan maat.

HUOM. Afrikka sekä Karibian ja Tyynenmeren alueet tulevat mukaan vasta hakukierroksella 2016.

Lisäksi Venäjä ei ole toistaiseksi kelpoinen kumppanimaa kapasiteetinvahvistamishankkeissa EU:n Venäjään kohdistamien pakotteiden vuoksi.

Kapasiteetinvahvistamishankkeisiin on varattu tällä hakukierroksella yhteensä 114,06 miljoonaa euroa. Haku päättyy 10.2.2015.

Lisätietoa kapasiteetinvahvistamishankkeista:

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat ovat ohjelmamaiden korkeakoulujen konsortioiden yhteisesti suunnittelemia ja toteuttamia maisteriohjelmia. Konsortioon voi kuulua myös korkeakouluja kumppanimaista. Maisteriohjelmaan tulee sisältyä opintoja vähintään kahdessa eri maassa ja sen tulee johtaa kaksois- tai yhteistutkintoon.

Tällä hakukierroksella rahoitetaan yhteensä 18 yhteistä maisteriohjelmaa.

Haku päättyy 4.3.2015.

Lisätietoa Erasmus Mundus yhteisistä maisteriohjelmista:

Hakuneuvontatilaisuus 26.-27.11.2014 Helsingissä

Liitteenä tapahtuman alustava ohjelma.

Lisätietoa:

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tehdään osoitteessa viimeistään 11.11.2014:

Hakuneuvontaa on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä (Adobe Connect). Muistathan ilmoittautua tässäkin tapauksessa, tarkemmat ohjeet etäyhteydestä lähetetään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Lämpimästi tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,
Sini Piippo
Ohjelma-asiantuntija
Korkeakouluyhteistyö, Erasmus+, FIRST
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
PL 343 / Hakaniemenranta 6,  00531 Helsinki
Puh: +358 295 338 595
sini.piippo at cimo.fi


Erasmus+ Capacity Building projects, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Guidance for Applicants 26 -27 November in Helsinki

Erasmus+ Call for Applications 2015 has been launched. The call includes Capacity Building projects and Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Capacity Building projects

Erasmus+: Capacity-building projects support modernization of higher education in Partner Countries and build on the success of the former Alfa, Edu-link and Tempus programmes.

Capacity-building projects are set up and managed by a consortium of HEIs from Erasmus+ Programme Countries in partnership with particular regions of the world: Western Balkans, EU’s eastern and southern neighbouring countries, Asia, Central Asia and Latin America.

Please note, that the Africa-Caribbean-Pacific countries will be included in the 2016 Call.

Russia cannot participate in the capacity building action in higher education until further notice due to the EU sanctions.

The total budget available for Capacity Building in this Call is 114,06 Million €.

The deadline for applications is 10 February 2015.

More information on capacity building projects:

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Erasmus Mundus Joint Master Degrees programmes are integrated study programmes delivered by consortia of organisations from Programme and (optionally) from Partner Countries. In the Joint Master Degree programme sutdents study in at least two of the participating HEIs and receive a joint or double/ multiple degree at the end of their studies.

In total 18 Erasmus Mundus Joint Master Degrees will be funded in this Call.

The deadline for applications is 4 March 2015.

More information on the Erasmus Mundus Joint Master Degrees:

Guidance for Applicants 26-27 November in Helsinki

Please find attached the draft programme of the event.

More information:

Registrations are made through the following link on 11 November 2014 the latest:

The event can be followed online (Adobe Connect). Please register also in this case. Further instructions will be sent after the registration deadline.

You are warmly welcome to the event!

Kind regards,

(Ms) Sini Piippo
Senior Programme Adviser
Erasmus+ International Contact Point
Higher Education Cooperation

Centre for International Mobility CIMO

P.O.Box 343 (Hakaniemenranta 6), FIN-00531 Helsinki, Finland
Tel. +358 (0)295 338 595, +358 (0)400 247 767
Fax +358 9 753 1122
sini.piippo at cimo.fi