OPH:n Aasia-ohjelmaan etsitään arvioijia / EDUFI is looking for experts to evaluate project applications within the Asia Programme

Tervehdys!  *for English version of this message, please scroll down*

Aasia-ohjelman uusien kohdemaiden myötä haemme asiantuntijoita arvioimaan ohjelman Japania ja Etelä-Koreaa koskevia hankehakemuksia.

Aasia-ohjelma on kansallisesti rahoitettu ohjelma, joka rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen tärkeiksi katsottujen Aasian kohdealueiden kanssa. Aasia-ohjelman kohdemaat voivat vaihdella vuosittain, hakukierroksilla 2017 yhteistyömaat ovat Japani ja Etelä-Korea.

Aasia-ohjelman tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka sallii käynnistää alkuvaiheen lupaavia tai uudentyyppisiä aloitteita korkeakoulujen välillä. Rahoituksella voidaan myös syventää korkeakoulujen välistä yhteistyötä kattamaan uusia aloja tai toimintamuotoja. Aasia-ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka voivat liittyä yhteen tai useampiin seuraavista yhteistyömuodoista: yhteiset opintojaksot/kurssit, opetussuunnitelmayhteistyö, yhteis- ja kaksoistutkinnot, työelämäyhteistyö ja liikkuvuus. Lisätietoja ohjelmasta ja avoinna olevasta hakukierroksesta löytyy: http://www.cimo.fi/ohjelmat/aasia_ohjelma

Arvioijaksi voi hakea jompaankumpaan tai molempiin kohdemaihin. Asiantuntijoilta edellytämme:

  • Valitun kohdemaan (Japani ja/tai Etelä-Korea) korkeakoulusektorin sekä Suomen ja kohdemaan välisen korkeakouluyhteistyön tuntemusta

 

    • Kykyä arvioida hankkeiden vaikuttavuutta Suomen ja kohdemaan välisen korkeakouluyhteistyön kannalta
  • Riittävää englannin kielen taitoa
  • Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavanlaisista arviointitehtävistä

 

 

Arvioijahakua koskevat tarkemmat lisätiedot löytyvät tämän viestin liitteenä.

Hakemus tulee jättää 27.4.2017 mennessä.

* * *    * * *    * * *    * * *

Dear recipient,

EDUFI is looking for experts to evaluate project applications within the Asia Programme.

The Asia Programme provides funding for projects concerning education cooperation between higher education institutions in Asia deemed to be particularly important to Finland, in 2017 Japan and South Korea. For detailed information on Asia programme, please refer to http://www.cimo.fi/ohjelmat/aasia_ohjelma

We are now looking evaluators with expertise on higher education in Japan or/and South-Korea, as well as knowledge on Finnish-Asian HE cooperation with the target countries. The evaluators should also have the ability to assess the broader impact of the project, based on the project plans. The evaluation work is estimated to take place during weeks 22 and 23 and we’d expect the experts to commit for the work for a minimum of five days.

Detailed information (in Finnish) can be found in the attachment of this e-mail. Please feel free to ask further information in English also!

The deadline for applying is 27.4.2017 and the applications are sent via a webropol-form: https://www.webropolsurveys.com/S/D373CD28F08F8B03.par

* * *    * * *    * * *    * * *

Ystävällisin terveisin, / Kind regards,

Sofia Lähdeniemi

Senior Programme Adviser / Ohjelma-asiantuntija
Higher Education Cooperation / Korkeakouluyhteistyö
Finnish National Agency for Education / Opetushallitus
P.O.Box 380 (Hakaniemenranta 6), FIN-00531 Helsinki, Finland
Tel. +358 (0)295 338 523
E-mail: sofia.lähdeniemi@oph.fi