EUn julkinen kuuleminen – vastaa kyselyyn 8.3. mennessä ja vaikuta tulevaan!

Hyvä korkeakouluväki,

EU on avannut julkisen kuulemisen liittyen seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen (2021-2027). Tämä kysely koskee ohjelmia ja toimia, joilla pyritään edistämään eurooppalaisia arvoja sekä tukemaan mm. liikkuvuutta, koulutusta, kulttuurien monimuotoisuutta, digitaalisia taitoja, luovuutta ja Euroopan historia- ja muistiperintöä. Tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, osaamista, tasa-arvoa sekä osallistavaa yhteiskuntaa.

Kyselyn avulla halutaan selvittää nykyisten ohjelmien vahvuudet ja heikkoudet sekä kartoittaa, millaisia synergiaetuja eri ohjelmien välillä mahdollisesti olisi. Tavoitteena on yhä parempi ja tehokkaampi EU-rahoituksen suuntaaminen ja käyttö.

Tähän työhön EU pyytää apuasi ja asiantuntemustasi. Kyselyyn voivat vastata kaikki EU-kansalaiset tai organisaatiot ja on tärkeää, että saisimme mahdollisimman paljon vastauksia ja mielipiteitä Suomesta! Kyselyssä on myös avoimia kysymyksiä, joihin vastaamalla voit halutessasi perustella vastauksiasi.

Kyselyyn voit vastata 8.3. saakka ja kyselystä on useita eri kieliversioita. Kysely löytyy suomeksi osoitteesta

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_fi

ja englanniksi

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en

 

Kiitämme avustasi!

Ystävällisin terveisin,

Erasmus+ korkeakoulutukselle

Kansainvälistymispalvelut, Opetushallitus