Sanna-Leena Piiroinen

DAAD-kesäkurssistipendit Saksaan 2016 / Kaikkien alojen opiskelijoille

Myös tänä vuonna Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) tarjoaa apurahoja saksalaisten yliopistojen järjestämille kesäkursseille. Apurahat on tarkoitettu kieli- ja maantuntemuskursseille osallistumiseen. Tarkemmat tiedot kurssitarjonnasta löytyvät DAAD:n osoitteesta www.daad.de/hsk-kursliste . Hakijan tulee hakemuksessaan esittää kolme kurssitoivetta. Hakijan sijoittamisesta kurssille päättää DAAD käytössä olevien kurssipaikkojen mukaan. Kurssitoivetta ei voi enää vaihtaa sen jälkeen, kun hakemus on jätetty. 1….

Continue reading