Degree Students: Global Korea Scholarship Program 2014 for European students

2014 GKS Graduate Program Guidelines Brief information of Kookmin University Global Korea Scholarship(GKS) Program Application deadline is March 21st (Friday) and should be submitted in person or by registered mail. Please note below program overview for your better understanding. 1. Program Overview MA program: Students would learn one year of Korean Language first and study…

Continue reading

Suomen Suurlähetystö Pekingissä etsii korkeakouluharjoittelijoita kaupallis-taloudelliselle ja poliittiselle sektorille vuodelle 2014

For those Fluent in Finnish: Suomen suurlähetystö Pekingissä etsii korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2014 sekä poliittiselle että  kaupallis-taloudelliselle sektorille. Työtehtävät vaihtelevat hieman sektorin mukaan, mutta molemmissa avustetaan suurlähetystön raportoinnissa, osallistutaan suurlähetystön edustajana erilaisiin seminaareihin, kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin sekä raportoidaan niistä. Tarvittaessa osallistutaan myös erilaisten vierailujen valmisteluun ja toteuttamiseen sekä Kiina-aiheisen uutisoinnin seuraamiseen ja tiedonhakuun Kiinaan liittyvistä aiheista…

Continue reading

IÉSEG International Summer Academy in Global Business & Management 2014

IÉSEG School of Management and from Paris announces that the 7th IÉSEG International Summer Academy in Global Business & Management will be held on their Paris Campus from July 1-28, 2014, and is open to students coming from all disciplines. Online applications will open in February. Check out all the information (fees, courses, etc) from: https://intra.jamk.fi/opiskelijat/kansainvalisyys/Summer%20Schools/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fopiskelijat%2Fkansainvalisyys%2FSummer%20Schools%2FFrance%2FI%C3%89SEG%20International%20Summer%20Academy%202014&FolderCTID=0x01200070C338BB5B316D4CA6E59BB7536316E2&View=%7BF4504A57%2D0E85%2D4E65%2D8807%2DF9F7625EE68D%7D…

Continue reading

Open call: DAAD Summer Course scholarships to Germany in 2014 Apply before 9.12.2013 / Hakukuulutus: DAAD-kesäkurssistipendit Saksaan 2014 haettavissa 9.12.2013 saakka

For degree students wishing to spend 3 or 4 weeks in studying summer courses in Germany **Scroll down for English Version** Saksalainen kansainvälisen vaihdon keskus Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) myöntää 45:lle Suomessa opiskelevalle tutkinto-opiskelijalle kesäkurssiapurahan Saksaan. Apurahaa voivat hakea kaikki korkeakouluopiskelijat, joilla on kesällä 2014 vähintään kaksi vuotta opintoja takanaan ja jotka osaavat jo jonkin…

Continue reading

3,5 Week Summer school Project June 2014: Travel to Three Countries and Universities: Switzerland, Spain and the Netherlands

Here is a message from Bern University of Applied Sciences.  Please contact Christine Beck if you’re interested.  Her contact information is at the bottom of this post. ……………………………………………………. Click here to open the PDF with additional information Together with two partner universities (Fontys International Business School in the Netherlands and University of Vic in Spain)…

Continue reading