JAMKO ‑ Alumnin Avautuminen

JAMKOn Ex-PJ avautuu!

JAMKin opiskelijakulttuuria luomassa – 3. osa: Alumnitoiminta

Tulevissa kirjoituksissa käsittelen mm. orastavaa alumnitoimintaa, perinteisiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden tapahtumia ja visioin JAMKin opiskelijakulttuurin tulevaisuutta. Haasteita on aina edessä, mutta kuten tähänkin asti me vastaamme niihin ennakkoluulottomalla innolla.

__________________________________________________________________________________________

Alumni -sana on alunperin monikkomuoto latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille henkilöille järjestettävää toimintaa ja sen tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteyden säilyttäminen korkeakoulun ja sen entisten opiskelijoiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille.

Alumnitoiminnalla on pitkät perinteet muun muassa Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, mutta Suomessa alumnitoiminta on yleistynyt lähinnä korkeakouluissa 1990-luvulta alkaen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO täyttää tänä vuonna yksitoista vuotta. Tänä vuonna perustetaan myös virallisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn alumnit ry (JAMKO Alumnit), jonka tehtävänä on luoda kattava verkosto vanhoista JAMKO-aktiiveista, toimijoista ja jäsenistä sekä muista JAMKOn kannalta tärkeistä henkilöistä, kuten työntekijöistä.

JAMKO Alumnit ry tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja, jos suunnitelmani pitävät, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn sekä sen Wanhain Toimijain Yhdistys ry:n kanssa. Tällä kokoonpanolla on mahdollista luoda kattava verkosto ihmisistä, jotka ovat jättäneet toiminnallaan jälkensä Jyväskylän korkeakouluihin, Jyväskylän kaupunkiin ja opiskelijamaailmaan yleisesti.

En uppoudu syvemmin alumnitoiminnan laajempaan merkitykseen opiskelijakunnalle. Tärkein syy alumnitoiminnan käynnistämiselle on luonnollisesti halu pitää kiinni entisistä toimijoista, heidän tietotaidostaan ja innostaan viedä opiskelijakuntaa eteenpäin. Jo tänä päivänä lukuisat JAMKOn vanhat toimijat ovat vapaaehtoisesti antaneet kokemuksensa käyttöömme luentojen, koulutuksen ja muun avun kautta. Mielestäni ehkä tätäkin tärkeämpää on kuitenkin se, että JAMKOn vanhoilla toimijoilla ja jäsenillä on mahdollisuus pitää yhteyttä, kokoontua ja muistella wanhoja hywiä aigoja. Community spirit aait!

Haluan vain todeta, että kun aikanaan poistun aktiivitoiminnasta tulen liittymään JAMKO Alumneihin ja tukemaan opiskelijakuntaa sen kehityksessä niillä keinoin, joita minulla on käytössä. Toivon myös, että toimijat viimeiseltä kymmeneltä vuodelta muistavat vielä JAMKOn ja kaiken siellä koetun ja opitun.

Tervetulleita JAMKO Alumneihin ovat kaikki Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn entiset jäsenet, työntekijät, aktiivit, tukijat jne. sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka toiminnallaan ovat edistäneet opiskelijoiden, JAMKOn tai korkeakoulun asemaa.

Tietoja alumnitoiminnan käynnistämisestä laitetaan JAMKOn internetsivuille.

Alumnit kunniaan!

Olen puhunut.