JAMKO ‑ Alumnin Avautuminen

JAMKOn Ex-PJ avautuu!

Tag Archives: Jysäri

JAMKin opiskelijakulttuuria luomassa – 1. osa

Tulevissa kirjoituksissa käsittelen mm. orastavaa alumnitoimintaa, perinteisiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden tapahtumia ja visioin JAMKin opiskelijakulttuurin tulevaisuutta.Haasteita on aina edessä, mutta kuten tähänkin asti me vastaamme niihin ennakkoluulottomalla innolla.

____________________________________________________________________________________

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK University of Applied Sciences, F/K/A Jyväskylä University of Applied Sciences) perustettiin Herran vuonna 1994 ja on siis 17-vuotias. JAMK on monialainen ammattikorkeakoulu, johon kuuluu neljä koulutusyksikköä ja jossa opiskelee yli 8 000 opiskelijaa. Jyväskylän lisäksi toimipaikkoja on Saarijärvellä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO syntyi Herran vuonna 2000, aluksi rekisteröitynä yhdistyksenä ja vuonna 2005 nykymuodossaan lakisääteisenä opiskelijakuntana. JAMKO täyttää siis laskutavasta riippuen tänä vuonna joko kuusi tai yksitoista vuotta. Opiskelijakunta on päätynyt käyttämään jälkimmäistä laskutapaa.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY täytti tänä vuonna 77. Rakas yhteistyökumppanimme taistossa suurten ikäluokkien sortajia vastaan on siis itse ehtinyt varsin kunnioitettavaan ikään. Ilokseni voin todeta tämänkin vuoden todistaneen, että aika ei ole hidastanut vanhusta vaan tahdissa pysytään puolin jos toisinkin.

Edellä on mainittu pari vertailukohdetta itse aiheeseen johon päästään juurikin seuraavassa kappaleessa.

JAMKin ja JAMKOn opiskelijakulttuuri kumpuaa vahvasti koulutusalajärjestöistä. Vanhin koulutusalajärjestömme Jysäri eli Jyväskylän tekniikan opiskelijat ry perustettiin Herran vuonna 1961, mikä tekee tästä vuodesta Jysärin 50. juhlavuoden. Juhlamieltä tosin laskee se tosiasia, että kyseisen koulutusalajärjestön taival päättyy tähän vuoteen kun toiminta, joka on jo muutaman vuoden ollut jäissä, ajetaan lopullisesti alas ja rekisteröity yhdistys lakkautetaan. Vielä vuonna 2009 Jysärin toimintaa pyrittiiin Facebookin ryhmän tietojen mukaan elvyttämään. Toisin kävi.

Tämä ei kuitenkaan kerro JAMKin opiskelijakulttuurin heikosta tilasta vaan enemmänkin siitä murroksesta, joka konkretisoitui vuonna 2005 kun opiskelijakuntien asema määriteltiin ammattikorkeakoululakiin. Opiskelijat keskittivät erittäin kaukonäköisesti voimansa uuden opiskelijakunnan kehittämiseen, tukemiseen ja vahvistamiseen – linjaus, jonka tuloksena JAMKissa on Suomen parhaimmistoon kuuluva opiskelijakunta. JAMKO toteuttaa laissa määriteltyä edunvalvontatehtäväänsä, mutta sen toinen ja mielestäni yhtä tärkeä tehtävä on toimia suunnannäyttäjänä ammattikorkeakoulun opiskelijakulttuurin luomisessa.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakulttuurilla on monia yhteneväisiä piirteitä yliopisto-opiskelijoiden perinteisiin ja kulttuuriin, mutta myös lukuisia omia vivahteita ja juonteita, jotka ajan kanssa vaalimalla nousevat kukoistukseensa. Opiskelijakunnan tehtävä on toimia luotsina ja opiskelijoita yhdistävänä tekijänä yhteistyössä koulutusalajärjestöjen kanssa.

Vastuu on suunnaton, sillä opiskelijakulttuurin, perinteiden ja yhteenkuuluvuuden tunteen kautta mahdollistetaan JAMKin kehittyminen yhä paremmaksi ja arvostetummaksi korkeakouluksi opiskelijoiden, niin menneiden kuin tulevien, näkökulmasta.

Kymmenen vuoden kuluttua palaan näihin kirjoituksiin ja katson, mitä JAMKO ja koulutusalajärjestöt ovat saaneet JAMKissa aikaan.

Olen puhunut.