Kirjoittajan arkisto: Marja Olsonen

Ammatillisen koulutuksen näkymiä Kainuussa – käsityöläisyys, tekemällä oppinen ja monikulttuurisuus

Sirpa Flinkman, yhteisöpedagogi, aikuiskoulutuslehtori, Haapaveden opisto Tarja Karjalainen, tietotekniikan DI, tietojärjestelmät osaamisalueen koulutusohjelmavastaava, Kajaanin AMK Taina Karppinen, verhoilijamestari, verhoilualan yrittäjä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) 2011-2016 luonnoksessa hallitus asettaa tavoitteeksi, että Suomessa on maailman osaavin kansa vuonna 2020. Tulevaisuuden iso haaste on osaavan työvoiman riittävyys etenkin harvaan asutuilla alueilla kuten Kainuussa. Yksi tärkeä tapa vaikuttaa […]

Palaute oppimisen apuna

Tiina Keränen ja Virpi Pääkkönen Tämän artikkelin tavoitteena on pohtia opiskelijoiden saaman palautteen merkitystä motivoivana tekijänä opiskeluun. Miten tärkeäksi opiskelijat kokevat palautteen saamisen? Millaista palautteen pitäisi olla? Riittääkö virallinen palaute eli arvosanojen antaminen? Kenen palautetta pitäisi antaa ja kuinka usein? Toivomme artikkelin herättävän opettajat antamaan välitöntä, spontaania palautetta opiskelijoille sekä kannustavan muita opiskelijoiden kanssa toimivia […]

Kestävän kehityksen opetus luonnonvara- ja ympäristöalalla – Case Seppälä

Jatta Ahlsten, Maire Heikkinen, Suvi Juntunen ja Reetta Karppinen  Tämän kirjallinen työ on pohjustus Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan kestävän kehityksen opetuksen kehittämiselle. Yksikkömme sai Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön eli OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin joulukuussa 2010. Se on todistuksena siitä, että olemme miettineet ja vieneet kestävään kehitykseen (jäljempänä KEKE) liittyviä asioita pitkälle opetuksessamme. Mutta kehitettävää on […]

Jaksotusjärjestelmällä, henkilökohtaistamisella ja urapolulla sujuviin oppimispolkuihin

Ilpo Anttonen (Kainuun ammattiopisto), Hannu Hietala (Kajaanin ammattikorkeakoulu), Arto Huusko (Raute Oyj), Päivi Huusko (Kainuun ammattiopisto), Perttu Huusko (Kajaanin ammattikorkeakoulu) ja Anu Kemppainen (Paltamon kunta) Jaksotusjärjestelmällä ja henkilökohtaistamisella sujuviin oppimispolkuihin Kainuun ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan jaksotusjärjestelmä Aikuisopiskelijan mahdollisuudet Työelämän ja opiskelun liitto Erilaiset urapolut Lähteet Jaksotusjärjestelmällä ja henkilökohtaistamisella sujuviin oppimispolkuihin Ammattiopistoissa koulutusjohtajat vastaavat opintojen […]

Pöksyvaaran opettaja andragogiikan pyörteissä

Minna Jokelainen, Paula Lackman-Korhonen, Miia Moilanen, Marko Karvonen ja Hannu Korhonen. Johdanto Muuttuva maailma Mitä haasteita aikuisopettaja kohtaa? Tukea ja voimavaroja aikuiskouluttajalle Pöksyvaaran laelta näkyy tulevaisuus Lähteet Johdanto Mikä on Pöksyvaara? Vastaus kysymykseen taitaa löytyä ainoastaan meiltä kirjoittajilta itseltämme. Pöksyvaara on harvaanasuttu kunta Havukka-ahon ajattelijan maisemissa – kuviteltu kunta oikean ja luonnonkauniin, mutta valitettavasti asukashävikkisen […]

Kotityöpalvelut – laatua ja apua arkeen vauvasta vaariin

Riikalea Haverinen, Mari Laakko-Leinonen, Eeva Laitinen, Jaana Tolonen ja Ulla Väisänen Kotityöpalvelut on ala, joka tarjoaa asiakkaalle laadukkaita palveluita erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tarpeita ympäröivä yhteiskunta on alalle luonut ja minkälaisilla palveluilla nämä tarpeet pystytään täyttämään. Lisäksi artikkelissa pohditaan, minkälaista työskentely nykypäivän kotityöpalvelussa on; mitä taitoja, osaamista ja koulutusta […]

Liikunta-alan ammattilaisen työhyvinvointiin vaikuttaminen itsensä johtamisen näkökulmasta

Mika Tuononen, Liikunnanohjaaja (AMK), Vuokatin Urheiluopisto ja Mira Tuononen, Liikunnanohjaaja (AMK), Vuokatin Urheiluopisto Johdanto 1. Liikunnan alan ammattilaisen työnkuvaus 1.1. Liikunnan alan työssä esiintyvä fyysinen kuormitus 1.2. Liikunnan alan työn ulkoiset kuormitustekijät 1.3. Liikunnan alan henkisen kuormittavuuden kokeminen 2. Liikunnan alan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen 3. Älykäs itsensä johtaminen 3.1. Liikunnan alan ammattilaisen itsensä johtaminen. […]

Aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen organisaatioiden yhdistäminen – todellisia hyötyjä vai projekti projektin vuoksi?

Reijo Koski, Sami Korhonen, Hannu Kyllönen ja Jouni Lukkari   Tämän artikkelin tavoitteena oli selvittää monessa koulutusorganisaatiossa meneillään olevan toisen asteen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen hallintojen yhdistämistä. Artikkelilla pyrittiin vastaamaan kysymykseen: onko aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen koulutuksen yhdistäminen tarpeellista, järkevää ja /tai kannattavaa koulutusten tai organisaation tasolla. Artikkelissa pyrittiin myös selvittämään niitä käytännöstä, valtiovallasta […]