AJANKOHTAISTA

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN MONET KASVOT -JUTTUSARJA 

Sosiaalinen kuntoutus on edelleenkin heikosti tunnettua ja sen kenttä toimijoineen sekä tavoitteineen on hyvin hajanainen. Sosiaalisen kuntoutuksen kentällä toimitaan pitkälti sosiaalityön ja työllistymistavoitteisen aktivointitoiminnan rajapinnalla.

Komppaa-hankkeen toimintakontekstina on sosiaalinen kuntoutus. Hankkeen aikaisia Komppaa-ryhmiä toteutetaan osana kuntouttavaa työtoimintaa, joka toimii sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen rajapinnoilla. Tämän blogisarjan avulla haluamme tehdä tunnetuksi sosiaalisen kuntoutuksen toimikenttää laajemminkin eri tahoille.

Komppaa-hankkeen blogi julkaisee tammi-helmikuussa 2019 neliosaisen juttusarjan Anna Kämäräisen (FM, Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija) kirjoittamana sosiaalisesta kuntoutuksesta ja sen eri toimintamuodoista:

Osa 1: Sosiaalinen kuntoutus ja sen tavoitteiden asettaminen (vko 4) 
Ensimmäinen osa käsittelee sosiaalisen kuntoutuksen kehitystä ja nykytilaa sekä avaa tavoitteiden asettelua. LUE OSA 1 TÄÄLTÄ. 

Osa 2: Osaamistodistus taitojen sanoittajana (vko 5) 
Toinen osa keskittyy työtoiminnan opinnollistamiseen ja tavoitteiden tarkempaan määrittelyyn osaamistodistuksen keinoin.

Osa 3: Siirtymätyö työllistymisen tukemisessa (vko 6)
Kolmannessa osassa keskitytään osatyökykyisyyden problematiikkaan ja esitellään Klubitalojen siirtymätyö esimerkkinä osatyökykyisten työllisyyden edistämisessä

Osa 4: Sosiaaliset yritykset (vko 7) 
Viimeisessä osassa esitellään malli sosiaalisista yrityksistä.