Brändikärki Makua Foodsilla

Viime syksynä me brändikärjen opiskelijat tapasimme elintarvikeyhtiö Makua Foodsin edustajat täällä Jyväskylässä yhteistyön käynnistämisen merkeissä. Nyt ensimmäisen heille tuotetun projektityön valmistuttua oli meidän vuoromme käydä vierailulla firman tiloissa Helsinki-Vantaan kupeessa. Kärjen kahdeksasta opiskelijasta meitä lähti projektia esittelemään kaksi, ja yhteistyön käytännön järjestelyistä oli neuvottelemassa opettajamme Nina Välimäki. Lähdimme matkaan Jyväskylästä kenties talven heikoimmassa ajokelissä, mutta perillä odotti antoisa palaveri.

Laajaan yhteistyöhömme kärjen ja yrityksen välillä kuuluvat eri opintojen vaiheisiin soveltuvat käytännön työtehtävät. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa teoriaopintojen pohjalta suoritettavia projektitehtäviä, jotka toteutamme ryhmätyöskentelynä. Ensimmäisessä projektissa oli kysymys konkreettisesta kenttätutkimustyöstä, mikä on hyvin luontevaa tutkimuksen ollessa erittäin merkittävässä roolissa brändimaailman kuvioissa. Observoimme Makua Foodsin brändien asemaa niiden kilpailijoihin nähden, ja muodostimme kuvan tutkimuksen alla olevien elintarvikebrändien kilpailukentästä.

Projektin myötä kehitimme myös työskentelytapojemme ja ryhmädynamiikkamme, ja ryhmänä edistymisen lisäksi jokainen yksilönä vahvisti omaa osaamistaan. Isoin juttu minulle oli, kun olin yrityksessä paikan päällä kertomassa projektimme tuloksista. Edeltävän yön unet eivät välttämättä olleet laadukkaimmat mahdolliset, mutta esiintyminen on yksi niistä lukuisista asioista, joissa vain tekemisen kautta tajuaa. Havaitsin myös, että vaikka nykyaikainen teknologia mahdollistaa kaikennäköisen tiedonvaihdon reaaliajassa sekä kokousten järjestämisen etänä, mikään ei voita aitoa face-to-face –tapaamista. Toisten ihmisten läsnäolo saa ideat ja näkökulmat aivan erityisellä tavalla esiin.

Teksti: Brändikärjen opiskelija Veera Ylimäki

Kuvassa Veera Ylimäki (edessä) ja Ella Riiali.