Odotettu posti saapui PRH:ltä – Ouuskunta on nyt virallisesti totta!

Hyvä startti syyslukukauteen saatiin kun heinäkuussa postilaatikkooni oli saapunut odotettu vahvistus Patentti- ja rekisterihallitukselta. Muutamien keväällä alkaneiden sääntömuokkausten sekä toiminimeämme koskevien jatkoselvitysten jälkeen osuuskunnan perustamisprosessi  saatiin finaaliin. Kirjeen ydinviesti oli että hakemuksemme osuuskunnan perustamiseksi on hyväksytty ja osuuskuntamme on rekisteröity järjestelmään 18.6.2012. Eli osuuskuntamme kantaa nimeä HyvinMonena Osk. ja on nyt virallisesti olemassa. Voimme tämän päätöksen turvin lähteä avoimin mielin ja määrätietoisesti kehittämään osuuskuntamme toimintaa osana LIIKKU-hanketta yhdessä SAMKin ja TAMKin kanssa sekä turvata sille jatkoelinkelpoisuutta organisaatiomme osana ja organiaatioidemme välillä. Kaikki viisarit osoittavat että toiminnalle on kysyntää ja sen toiminta AMKia tukevana yrittäjyyden oppimis- ja kehittämisympäristönä on perusteltua. Nyt sitten motoriikka ja suunnittelua käyntiin ja pedataan vahvaa starttia tulevalle lukuvuodelle.

Vahvistettujen sääntöjen mukaan Osuuskuntamme toimiala kuuluu seuraavasti:

”Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten ammatin ja taloudenpidon tukemiseksi harjoittaa seuraavia palveluja ja toimintoja: sosiaali- ja terveysalan palvelut, hyvinvointipalvelut sekä arjen tukemista, helpottamista sekä hyvinvointia edistävät palvelut”

”Osuuskunta voi harjoittaa myös seuraavia palveluja ja toimintoja:

1. Työnvälitys- ja työvoiman vuokrauspalvelut erilaisiin tehtäviin

2. Markkinointi ja markkinointitutkimukset

3. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut ja liike-elämän palvelut

4. Koulutuksen ja erilaisten kurssien (atk-, valmennus- jne. kurssien) järjestäminen ja yksityisopetus.

5. Terapiapalvelut tai vastaavat palvelut henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon

6. Kasvatus, virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta sekä niihin liittyvät palvelut

7. Kaikkiin edellä mainittuihin (kohdat 1-6) aloihin liittyvä suunnittelu sekä tuotteiden ja palveluiden valmistus ja toteutus

8. Kaikkiin edellä mainittuihin (kohdat 1-6) tehtäviin liittyvä koulutus-, opetus-, konsultointi- sekä julkaisutoiminta”

Teimme tarkoituksella toimialamäärittelystä väljän joka mahdollistaa nyt ja jatkossa joustavasti erilaisten palveluideoiden suunnittelun ja toteutuksen myös moniammatillisuus huomioiden ja tiedostaen että jälkikäteen tehty jokainen sääntömuutoksella on hintalappunsa. Tässä toimialamäärittelyssä on linjattu myös palveluiden ennaltaehkäisevää, lisäarvoa tuottavaa ja täydentävää luonnetta suhteessa olemassa oleviin ja julkisiin palveluihin.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*