Monthly Archives: tammikuu 2010

Luovuutta ja liikettä elämään

On itsestään selvää, että liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle on suuri. Vahvoja tieteellisiä näyttöjä alkaa olla siitäkin, että kulttuurin harrastaminen ja käyttäminen parantaa selvästi ihmisten psyykkistä ja myös fyysistä terveydentilaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kulttuuria harrastetaan yhdessä. Onkin tärkeää, että kulttuuri ja luovuus ovat vahvasti läsnä esimerkiksi koulujen, hoitolaitosten ja myös työpaikkojen arjessa.

Ikärakenteen muutoksen takia kansantaloutemme joutuu seuraavina vuosikymmeninä vakavan haasteen eteen. Kaikki hyvinvointi kumpuaa viime kädessä työstä, joten mahdollisimman monen työikäisen on tehtävä työtä entistä pidempään. Työelämän laatu on tässä erittäin tärkeää. Liikunnan ja kulttuurin jaksamista tukeva merkitys on vähitellen alkanut näkyä myös poliittisessa päätöksenteossa, mistä osoituksena ovat mm. liikunta- ja kulttuurisetelijärjestelmät, jotka ovat hienoja palveluinnovaatioita. On erinomaista, että ne on otettu käyttöön myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kaikkien kannattaa käyttää niitä, sillä paitsi että kulttuuri ja liikunta auttavat jaksamaan työelämässä pidempään, niiden harrastaminen on myös erittäin hauskaa.