Luovuutta ja liikettä elämään

On itsestään selvää, että liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle on suuri. Vahvoja tieteellisiä näyttöjä alkaa olla siitäkin, että kulttuurin harrastaminen ja käyttäminen parantaa selvästi ihmisten psyykkistä ja myös fyysistä terveydentilaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kulttuuria harrastetaan yhdessä. Onkin tärkeää, että kulttuuri ja luovuus ovat vahvasti läsnä esimerkiksi koulujen, hoitolaitosten ja myös työpaikkojen arjessa. Ikärakenteen muutoksen takia kansantaloutemme joutuu seuraavina vuosikymmeninä vakavan…

Jatka lukemista