Innovaatiot vaativat sekä luovuutta että systemaattisuutta

Keski-Suomi on mukana laajassa kansainvälisessä CREA.RE -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä luovan talouden hyödyntämistä elinkeinojen kehittämisessä, työpaikkojen luomisessa ja vetovoimaisuuden parantamisessa. Keskisuomalaisten eritystavoitteena on edistää luovien alojen ja muiden toimialojen yhteistyötä.  Viime viikolla hanke toi Jyväskylään parinkymmenen hengen asiantuntijaryhmän.  Eri puolilta Eurooppaa olleille osaajille tarjottiin kolmen päivän ajan  luentoja, workshopeja, case-esittelyjä ja perisuomalaiseen tapaan tietysti saunomista. Itse olin ryhmän mukana esittelemässä Lysti – luovaa toimintaa sosiaali- ja terveyalalle -hankkeen toimintaa Keljon pitkäaikaishoidon yksikössä sekä jonkin verran myös muun ohjelman aikana.

Mieleeni vierailulta jäi erityisesti professori Antti Hautamäen luento, jossa hän käsitteli poikkeuksellisen monipuolisesti innovaatiopolitiikkaa ja -ympäristöä. Erityisen hienoa on se, että hän nosti kulttuurin laajemmin ymmärrettynä ja myös ns. luovat alat innovaatiopolitiikan ytimeen. Kulttuurilla on tietysti laajasti ymmärrettynä käsitteenä ratkaiseva merkitys siinä, kuinka innovatiivisia yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunnat ovat. Lisäksi  ns. luovat alat ovat jo perimmäisen luonteensa takia innovaatioiden ytimessä. On mahtavaa huomata, että tämä näkemys on nyt hyväksytty varsin yleisesti, sillä vielä muutama vuosi sitten asia ei ollut näin.    

Innovaatioiden synnylle on tietysti tärkeää se, että erilaisista taustoista ja osaamisista lähteneet ihmiset saavat avoimen ja vapaan dialogin kautta aikaan uutta ajattelua. Usein erilaisten alojen ja osaamisten rajapinnoilta syntyvät todelliset uudet innovaatiot. Lysti-hankkeessakin on syntymässä joitain tällaisia. On tietysti myös selvää, että jos uutta teknologiaa ja palveluja halutaan mallintaa, tuotteistaa ja kaupallistaa, tarvitaan sekä selkeä systeemi että tämän toiminnan johtamista.  Innovaatiot vaativatkin sekä luovuutta että systemaattisuutta.

Jätä kommentti