Taide käy työssä yhä useammin

Olin Lahdessa Taide käy työssä -seminaarissa, joka oli hienosti järjestetty, mukava ja antoi monia näkökulmia tähän tärkeään asiaan. Kaiken kaikkiaan luovuus ja taidelähtöiset menetelmät liitetään jatkuvasti uusiin yhteiskunnallisiin näkökulmiin ja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.  Kouluihin, hoitolaitoksiin ja yhä enemmän myös työpaikoille halutaan draamaa, musiikkia, tanssia, luovaa kirjoittamista, kuvataidetta jne… Lahdessa käsiteltiin tietysti erityisesti taiteen ja luovien menetelmien sovelluksia erilaisissa työpaikoissa.  

Taidetta ja laajemminkin luovia prosesseja kannattaa viedä työpaikoille monesta syystä. Ensinnäkin työntekijät yleensä nauttivat näiden menetelmien käytöstä, jolloin työpaikan ilmapiiri paranee ja siellä on entistä kivempaa. On tietysti myös selvää, että työstään pitävä työntekijä on pitkässä juoksussa tehokkaampi kuin siihen välinpitämättömästi tai jopa kielteisesti suhtautuva. Toiseksi yhdessä tehtävät menetelmät lisäävät työyhteisön yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Tämäkin on kaikkien etu. Kolmanneksi erilaiset luovat menetelmät tuovat ihmisiä eri taustoista ja osaamisalueilta yhteen. Johtajat voivat kohdata  aloittelevia työntekijöitä. Insinööri, myyntitykki ja toimistosihteeri voivat rakentaa draamaa yhdessä. Tällainen yleensä vähentää hierarkisuutta ja lisää innovatiivisuutta, jolla taas on selvä yhteys organisaation menestymiseen. Neljänneksi voidaan vielä tarkastella laajaa, yhteiskunnallista tasoa.  Työssä jaksaminen ja työurien pidentäminen on suuri haasteemme, johon voidaan vastata ennen kaikkea tekemällä työn tekemisestä viihtyisämpää, mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Taidelähtöisten luovien menetelmien avulla tätä voidaan tukea, kunhan päästään tempputasolta syvemmälle. Tietysti tämän erittäin vaativan haasteen ratkaisemiseen tarvitaan myös paljon muita toimenpiteitä.   

Taidelähtöisiä ja luovia menetelmiä viedään siis yhä enemmän työpaikoille. Haasteena on kuitenkin usein se, miten toiminta saadaan systematisoitua ja juurrutettua osaksi organisaatioiden perusprosesseja. Tässä tarvitaan laajaa sitoutumista ja tukea mutta myös entistä selkeämmin jäsennettyjä ja tuotteistettuja luovien menetelmien palvelukokonaisuuksia. Tässä meillä on vielä paljon työtä tehtävänä.

Jätä kommentti