Luovien menetelmien avulla parempaa hoitoa

Lysti-luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalle -projekti on loppunut.  Lysti onnistui kaiken kaikkiaan varsin hyvin ja tuloksia saatiin aikaan, josta kuuluu suuri kiitos kaikille mukana olleille yhteistyökumppaneille ja asiantuntijoille. Projektin loppuminen on kehittämistyön ammattilaiselle aina traumaattinen tapahtuma, mutta onneksi tulee aina uusia projekteja ja loppuneidenkin verkosto jää henkiseksi pääomaksi. Kulttuuri- ja hyvinvointi teeman on onneksi vahvasti tällä hetkellä esillä ja siihen liittyen onkin suunnitteilla uusia projekteja, tietysti tuoreista näkökulmista ja kehittämishaasteista käsin.

Yksi Lystin konkreettisista tuloksista on JAMKin julkaisusarjassa julkaistu Luovaa lystiä. Luovat menetelmät osana hoitotyötä -artikkelikokoelma.  Teoksessa mallinnetaan kokonaisvaltainen koulutus- ja kehittämisprosessi, jota soveltaen luovat menetelmät voidaan sisällyttää hoitoyksiköiden toimintaan. Lisäksi artikkeleissa esitellään konkreettisia luovia menetelmiä, joita hoitotyössä voi käyttää, kuten iäkkäille ja pitkäaikaisille vuodepotilaille kehitetty käsien tanssi sekä ikääntyneiden ja lasten yhteinen musiikkityöpaja. Julkaisu on tarkoitettu sekä hoitoalan ammattilaisille että luovien alojen ammattilaisille. Lisäksi se on yleisemminkin osa ajankohtaista keskustelua kulttuurin ja hyvinvoinnin tiiviistä yhteydestä. Teoksen voi verkkojulkaisuna ladata täältä: http://www.jamk.fi/kirjasto/julkaisut/julkaisuja/2/0/126_2011_luovaa_lystia_luovat_menetelmat_osana_hoitotyota

Jätä kommentti