MusiSoiva Kampus -tapahtumaviikko lähestyy

Tulevaisuuden menestyjiä ovat sellaiset  alueet, joilla on työmahdollisuuksien ja hyvien peruspalvelujen lisäksi tekemisen meininki ja luovaa pöhinää. Monipuolisen kulttuuritarjonnan merkitys on tässä keskeistä.   Kulttuurilla on selkeä yhteys ihmisten hyvinvointiin ja luovuuteen mutta  myös alueen innovatiivisuuteen ja yritteliäisyyteen. Kulttuuri on siis paitsi itsessään tärkeätä myös kiistaton alueellinen menestystekijä.

Jyväskylän kulttuurielämä on erittäin vilkasta ja tarjonta monipuolista, kuten vireässä kasvukeskuksessa ja opiskelijakaupungissa pitääkin. Meillä on mahtavaa tarjontaa mm. teatterin, elokuvan, tanssin ja ennen kaikkea musiikin alueella. Tähän liittyen Suomalainen musiikkikampus käynnistää vuosittaisen tapahtumaviikon järjestämisen.   

MusiSoiva Kampus -tapahtuma järjestetään 12.4.-18.4.2010.  Tapahtuma sisältää runsaasti konsertteja ja muita tilaisuuksia eri puolilla Jyväskylää, kuten mm. päiväkodeissa, kouluissa, ikääntyneiden hoitolaitoksissa, ensi- ja turvakodilla, matkakeskuksessa, kauppakeskuksessa, kaduilla sekä tietysti myös Suomalaisen musiikkikampuksen alueella. Tavoitteena on osoittaa, että musiikki kuuluu kaikille ja tuottaa hyvinvointia yli kaikkien rajojen.  Tapahtuman ohjelmaluonnos ja lisätietoa löytyy täältä   http://www.musiikkikampus.fi/ . Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan!


Luovuutta ja liikettä elämään

On itsestään selvää, että liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle on suuri. Vahvoja tieteellisiä näyttöjä alkaa olla siitäkin, että kulttuurin harrastaminen ja käyttäminen parantaa selvästi ihmisten psyykkistä ja myös fyysistä terveydentilaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kulttuuria harrastetaan yhdessä. Onkin tärkeää, että kulttuuri ja luovuus ovat vahvasti läsnä esimerkiksi koulujen, hoitolaitosten ja myös työpaikkojen arjessa.

Ikärakenteen muutoksen takia kansantaloutemme joutuu seuraavina vuosikymmeninä vakavan haasteen eteen. Kaikki hyvinvointi kumpuaa viime kädessä työstä, joten mahdollisimman monen työikäisen on tehtävä työtä entistä pidempään. Työelämän laatu on tässä erittäin tärkeää. Liikunnan ja kulttuurin jaksamista tukeva merkitys on vähitellen alkanut näkyä myös poliittisessa päätöksenteossa, mistä osoituksena ovat mm. liikunta- ja kulttuurisetelijärjestelmät, jotka ovat hienoja palveluinnovaatioita. On erinomaista, että ne on otettu käyttöön myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kaikkien kannattaa käyttää niitä, sillä paitsi että kulttuuri ja liikunta auttavat jaksamaan työelämässä pidempään, niiden harrastaminen on myös erittäin hauskaa.