Lutakko Living Lab – Service Innovation and Co-Design with People

Lutakko Living Lab bi-lingual Blog (FI /ENG) at JAMK university of applied sciences

Monthly Archives: September 2010

Messut kehittää palvelujaan käyttäjien kanssa : Lutakko Living Lab Tekniikka -messuilla 5.-7.10.

Lutakko Living Lab osallistaa tekniikka -messujen asiakkaita Jyväskylän Messujen ja Jyväskylän Pavinjongin palvelujen kehittämiseen Tekniikka -messuilla 5-7.10. Messuvierailta pyydetään palvelunkehittämiseideoita C-hallin osastolla (C317) sijaitsevaan “ideapuuhun”. Tervetuloa osastolle ottamaan osaa! Kerätyt ideat otetaan huomioon Messujen palveluiden jatkokehittämisessä, laajempana tavoitteena on kerätä monipuolisia asiakaskokemuksia ja ajankohtaista asiakastietoa Paviljongin palveluiden kehittämisen ajureiksi. Tämän myötä tavoitteena on jatkuvasti parantaa Paviljongin asiakaskokemusta sekä tuottaa tietoa jota voidaan käyttää uusien palvelujen kehittämisessä.

Vaikeutena usein on asiakkaan motivointi – ihmisillä kun on aina kiire jonnekin. Varsinkin jos kohtaavat messuilla tutkimushaastattelijan. Ja miksi olla mukana kehittämässä “jonkun muun” palvelua – mitä minä siitä saan ? Tässä kysymyksiä ja haasteita jotka tulevat lähes aina keskeisiksi Living Lab -caseissa. Kysymys on vuorovaikutuksesta – kysyjän pitää toki miettiä miten, milloin ja ketä ottaa mukaan kehittämiseen. Tekniikka -messuilla kokeilemme myös uudenlaisia tapoja, esim. ideapuuta joka toivottavasti tekee kiireisen vieraan osallistumisen palvelunkehittämiseen helpommaksi. Lisää casesta täällä kunhan saamme homman käyntiin..

Toiminta on osa Jyväskylän Messujen kanssa tehtävää Living Lab -yhteistyötä, aikaisemmin Living Lab on ollut mukana toteuttamassa käyttäjäosallistamista Sähkömessuilla (2/2010) sekä Finngraf -messuilla (9/2009).

Palvelumuotoilun valmennusta Lutakko Living Labissa, Part II – metodeja ja linkkejä

Tänään käsiteltiin palvelumuotoilun suunnitteluprosessia ja erilaisia työkaluja ja metodeja liittyen erityisesti asiakasymmärrykseen.  Pari linkkiä:

Mikko Koiviston suosittelema palvelumuotoilublogi:

http://designforservice.wordpress.com/

Guardianin liite palvelumuotoilusta:

 http://designforservice.wordpress.com/2010/03/15/service-design-supplement-for-the-guardian/

Palvelumuotoilun valmennusta Lutakko Living Labissa 13-14.9.

Palvelumuotoilun pioneeri TaM, palvelumuotoija Mikko Koivisto aloitti tänään Palvelumuotoilun valmennuksen. Järjestämme valmennuksen yhteistyössä Matkailu- ja elämystuotannon OSKEn kanssa. Mukana on mielenkiintoinen joukko osallistujia jossa aluekehittäjiä, koulutus- ja TKI (tutkimus/kehitys/innovaatio) -alan asiantuntijoita ja matkailu- ja markkinointi/viestintäalan yrityksiä.  

PaMukurssi130910

Palvelumuotoilu on yhteensopiva Living Lab -käsitteen kanssa – kysymys on käyttäjälähtöisestä tai -keskeisestä palvelujen kehittämisestä. Palvelumuotoilu on parhaimmillaan on kokonaisvaltaista, ja sen suunnitteluprosessissa tulisi aina lähteä liikkeelle aidosta asiakasymmärryksestä jonka jälkeen asiakasymmärrys ja -tarpeet konseptoidaan palveluksi.

Kts. Ted Brownin esitys “Design Thinkingistä”, ajattelusta joka taustalla vaikuttaa vahvasti palvelumuotoiluun käsitteenä, kuten muotoilijaprofession ajattelussa laajemminkin. Kysymys on monissa kohden kokonaisvaltaisuudesta (systeeminen ajattelu), asiakasymmärryksestä (kokonaisvaltaiseen ymmärtämykseen pyrkien), osallistamisesta ja asiakkaiden kanssa tehtävästä tuotekehityksestä (participatory design, co-creation). Palvelumuotoilun prosessissa tarvitaan lopulta monialaisuutta, joka käytännössä tarkoittaa monialaisia tiimejä.   

http://blog.ted.com/2009/09/29/a_call_for_desi/

Palvelumuotoilun valmennuspäivät ovat 13-14.9. ja 27-28.10.

27.10. suunnitellaan myös kaikille avointa luentoa, vierailijaksi tällöin saapuu Prof. Simon Clatworthy, Oslo School of Architecture and Design (AHO), Oslo. Avoimesta luennosta tiedotetaan tarkemmin erikseen mm. täällä.(huom. alla ei ole avoimen luennon tarkka aihe, vaan Clatworthyn kehittämä työkalu/metodi)

Bridging The Gap Between Brand Strategy and Customer Experience in Services: The Target Experience Tool

Kouluttaja: Prof. Simon Clatworthy, Oslo School of Architecture and Design (AHO), Oslo

One of the challenges of new service development is to channel and transform the brand strategy of the service provider into service design experiences such that the strategic brand identity is reflected in the final customer experience. This workshop presents a structured process and a tool that helps service designers to bridge the gap between a company’s brand strategy and experiences for customers.

Living Lab Summer School, Paris 25-27.8.

Osallistuimme Piotr Krawczykin kanssa Enollin (http://www.openlivinglabs.eu/) 1. Living Lab Summer Schooliin Pariisissa (http://www-sop.inria.fr/llss2010/), Cite des Sciencessa, jota voisi kuvailla Pariisin Heurekaksi. Meillä oli kesäkoulussa paperi jonka voit katsastaa posterin tästä. Casessamme käsitellään erityisesti Jyväskylän Messuilla tehtyjä Living Lab caseja – näkökulmana inkrementaaliset (vähittäin syntyvät) innovaatiot. Messucasessa ja yleisestikin palvelukontekstissa puhutaan useammin innovaatioiden sijasta palvelun kehittämisestä ja parantamisesta. Casessa palvelun kehittämisehdotuksia tehtiin Living Lab -ympäristössä osallistamalla erilaisia käyttäjä/asiakasryhmiä kertomaan käyttäjäkokemuksiaan ja parannusehdotuksiaan. Tätä tietoa casessa välitetään jatkuvasti palveluntuottajalle.  Harvoin voidaan puhua radikaaleista innovaatioista ilman että sillä olisi taustallaan pidempää kehityskaarta, joka on inkrementaalinen. Näyttää siltä että keskustelussa inkrementaalinen ja radikaali nähdään ikäänkuin vaihtoehtoina, ei saman prosessin erilaisina kuvaamistapoina. Radikaalin innovaation diskurssi syntyy usein siitä että innovaatiot näyttäytyvät tai ne esitetään radikaaleina, vaikka ne ovatkin historiallisesti konstruoituja – askel askeleelta rakentuneita vuorovaikutusprosesseja. Eli hiljaa hyvä tulee..ts.ei Pariisiakaan päivässä rakennettu. 

 Hyvä osallistava tilaisuus open space -menetelmillä, alla Piotr vuorostaan äänessä.  

LLSS2010_PiotrPresenting

Kiinnostavin case oli CitiLab ( http://en.citilab.eu/) , josta keynotena Artur Serra oli puhumassa. Ehkä juuri siksi että tapaamani henkilöt sieltä olivat antropologeja, Citilabissa on 4000 käyttäjää. Citilab on aloittanut toimintansa 1997 joten päivässä tätäkään käyttäjäyhteisöä ei ole rakennettu. Citilab määritellään “a model where the citizen can design his future” – tarkoituksena on osallistaa tavallisia ihmisiä innovaatio- ja päätöksentekoprosesseihin. Kyseessä on kansalaisyhteisöstä lähtevä Living Lab, ponnistaa sosiaalisten innovaatioiden perinteestä, ei ymmärtääkseni niinkään teknologialähtöisesti. 

Citilab_ kuva

Citilab toimii (ainakin) yllä olevassa rakennuksessa. Konseptia kuvaillaan seuraavasti:

A model where the citizen can design his future

Citilab is a center for social and digital innovation in Cornella de Llobregat, Barcelona.

Exploits and spreads the digital impact on creative thinking, design and innovation emerging from digital culture.

Citilab is a mix between a training center, a research center and an incubator for business and social initiatives.

This project started with the idea that digital technologies, specifically Internet, are a way of innovation much more focused on citizens.

Since this project was born in 1997 and opened his physical site ten years later on November 23th, Citilab has been promoting activities as a center for civic innovation, spreading the Knowledge Society.

Their methods of work are basically design thinking and user-centered creation. In Citilab, the Internet is considered a way to innovate more collaboratively integrating the citizen in the core process.”

Cornella de Llobregatin kunta, sijaitsee Barcelonan läheisyydessä ja siellä on hieman yli 80 000 asukasta. Vaikka sosiaalinen todellisuus eroaa Suomesta, asukasluku kunnassa on lähellä Jyväskylää..