Lutakko Living Lab – Service Innovation and Co-Design with People

Lutakko Living Lab bi-lingual Blog (FI /ENG) at JAMK university of applied sciences

Monthly Archives: May 2011

Lutakko Living Lab mukana tänään julkaistavassa palvelumuotoilun kirjassa

Lutakko Living Lab on ollut  mukana tuottamassa 4.5. julkaistavaa kirjaa  “Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon  hankintaan ja kehittämiseen”. Kirjan julkaisutilaisuus pidetään tänään Laureassa Service Innovation & Design Seminaarin yhteydessä jossa julkaisun esittelee Petri Lehto Työ- ja elinkeinoministeriöistä.

palvelumuotoilu

Otteita tiedotteesta: Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen esittelee uuden tavan kehittää käyttäjälähtöisiä palveluja. Se on ensimmäinen palvelumuotoilun perusteet esittelevä kirja Suomessa. Kirjassa käsitellään kolmea palvelumuotoilun kannalta keskeistä kokonaisuutta: asiakasymmärryksen luomista, palvelun konseptointia ja palvelun prototypointia. Kirjassa esitellään palvelumuotoilun prosessi ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Siinä on esitelty käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä ja kirjaan on koottu runsaasti lisätiedon lähteitä aiheesta.  Eri toimialoilta koottujen yritysesimerkkien avulla havainnollistetaan palvelumuotoilua käytännössä.

Kirjan taustalla on suuri tarve palvelumuotoilun menetelmätiedolle. Kirja sopii oppikirjaksi aihetta opiskeleville sekä työkalupaketiksi palvelujen kehittämisessä ja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa mukana oleville palveluiden kehittäjille.

Kirja on työryhmän ideoinnin tulosta. Työryhmässä ovat olleet mukana kirjan toimittaja, professori Satu Miettinen, palvelumuotoilija Mikko Koivisto Konseptointitoimisto Yattasta, matkailun kehitysjohtaja Miikka Raulo Jyväskylä Innovationista ja projektipäällikkö Juha Ruuska Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lutakko Living Labista. Lisäksi omaa osaamistaan ja kokemuksiaan jakavat Petteri Hertto, Kai Hämäläinen, Tuula Jäppinen, Anne Kalliomäki, Tuomo Ketola, Reijo Markku, Tuuli Mattelmäki, Markku Nurminen, Reima Rönnholm, Jussi Sorsimo, Kirsikka Vaajakallio, Kristiina Vaahtojärvi ja Hanna Vilkka.

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksiasi kirjasta: http://twitter.com/palvelumuotoilu